Học bổng

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Học bổng Xã hội dân sự 2019 của VOICE – Bình mới, rượu cũ

Trong những ngày cuối tháng 11/2019, tổ chức phản động núp bóng thiện nguyện VOICE, một chi nhánh nổi tiếng của tổ chức phản động Việt Tân, ráo riết đăng