Hoàng Đức Bình

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Giới zân chủ tự hào vì được Đức quay lại đùm bọc Hoàng Đức Bình ?

Nhận đề nghị của tổ chức “Veto!”, ngày 12/10/2019, Dân biểu Margarete Bause (Phát ngôn viên Khối đảng Xanh về nhân quyền trong Quốc hội Đức) đã nhận bảo trợ