Hồ Ngọc Thắng

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

“ĐỪNG SO SÁNH PHÒNG GIAM GIỮ VỚI KHÁCH SẠN HẠNG SANG”

Đây là câu nói của Việt kiều Đức đáp trả LS Ngô Ngọc Trai! Ông Hồ Ngọc Thắng từng nhiều năm làm việc trong bộ phận di trú của Đức