Diễn đàn XHDS

Back to homepage
Bài nổi bật Chủ quyền biển - đảo Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Diễn đàn Xã hội Dân sự: một tổ chức phi dân chủ đòi “dân chủ hóa” Quốc hội Việt Nam?

  Từ tháng 09/2019, nhiều nhóm chống đối đã lợi dụng các cuộc thảo luận trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025,  tức hoạt động chuẩn

Bài nổi bật Gương mặt dân chủ

Chán tư hữu hóa để chống độc quyền, ông Nguyễn Quang A đòi công hữu hóa

Trong nửa cuối tháng 10/2019, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã tận dụng vụ nhiễm bẩn nước sinh hoạt từ nhà máy Sông Đà để công kích Nhà