covid19

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Trung Quốc đang “tứ bề thọ địch”!

  Đến nay đã có hơn 100 quốc gia lên tiếng đòi Trung Quốc phải chấp thuận cho quốc tế điều tra về nguyên nhân bùng phát dịch bệnh CoVId-19,

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Quả báo là có thật!

Người Việt đầu tiên ở Hàn Quốc bị nhiễm virus Covid-19 hóa ra là fan của giới zân chủ, cờ vàng. Status cuối cùng trên facebook của cô này vào

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Thứ đáng sợ hơn dịch bệnh!

Những ngày qua truyền thông, báo chí trong nước và ngay cả Tổ chức Y tế thế giới đều đẩy mạnh chiến dịch chống tin giả, tin tức thổi phồng