chính sách ngoại giao

Back to homepage
Chủ quyền biển - đảo

Kịch bản nào cho Việt Nam trong sự kiện Bãi Tư Chính, Vũng Mây?

Vào tháng 5-7/2014 Trung Quốc bất ngờ hạ đặt dàn khoan HD-981 tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, đồng thời ráo riết bồi đắp và quân