Ca bệnh số 21

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Vì sao ca bệnh số 21 trở thành mục tiêu bôi nhọ, tung tin giả?

  Đúng như cảnh báo của Bộ Công an, lợi dụng tình hình của dịch bệnh COVID-19, các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng bất mãn chính trị

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Bị ghép ảnh là bố nhí của ca bệnh số 21, cô gái cầu cứu công an xử lý!

  Bắt nguồn từ thông tin mẹ con phụ nữ tên Ch.ở khu Royal City tiếp xúc với bệnh nhân số 21 phải cách ly bị thêu dệt thành “bồ