Báo cáo viên đặc biệt

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận Phóng sự dân chủ

Phải chăng cơ chế báo cáo viên đặc biệt LHQ trở thành cái loa cho đám phản động chống Nhà nước Việt Nam?

  Gần đây các trang tin phản động, thù địch chống Việt Nam liên tục phát đi các bản chất vấn của các Báo cáo viên đặc biệt nhân quyền

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Các Báo cáo viên Đặc biệt về nhân quyền của LHQ là công cụ trong tay ai?

Mỗi khi Việt Nam bắt, xử lý đối tượng chống đối nào thì ngoài mấy tổ chức mang danh bảo vệ nhân quyền quốc tế lên tiếng phản đối, vu