Lê Luân

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Chiêu đánh trống lảng của các luật sư sau phiên xử Vũ Quang Thuận

  Ngày 10/07/2018 vừa qua, phiên xử phúc thẩm ba thành viên Phong trào Chấn hưng Nước Việt, là Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc đã