Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Back to homepage
Chủ quyền biển - đảo Phóng sự dân chủ

Gạc Ma – Vòng tròn bất hạnh, vòng vèo bất tận

  Trong tuần qua, dư luận về cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” chủ yếu xoay quanh hai vụ việc. Thứ nhất là cuộc tranh cãi giữa

Chủ quyền biển - đảo Sự thật lịch sử

Những bằng chứng khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam sau trận Gạc Ma năm 1988

  Trong tuần qua, dư luận về cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” tiếp tục xoay quanh cuộc tranh cãi giữa nhóm Nguyễn Văn Phước – Lê

Chủ quyền biển - đảo

Có hay không lệnh “không được bắn”, để “dâng đất cho Trung Quốc” trong trận Gạc Ma?

  Trong hai bài trước, mình đã tường thuật cuộc tranh cãi quanh cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” [5][6]. Tuần qua, nhân ngày Thương binh –

Chủ quyền biển - đảo

Không phát động chiến tranh chống Trung Quốc là “bán nước”?

Như mình đã viết trong bài trước, từ ngày 15/07, các thành viên và thân hữu của nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự đã bắt đầu khai thác cuộc

Phóng sự dân chủ

Tóm tắt và nhận định về cuộc tranh cãi quanh cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”

1. Tóm tắt: Năm 2014, công ty First News bắt đầu biên soạn cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”, thuật lại việc hải quân Trung Quốc đánh