BBC

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

BBC tiếng Việt lại xuyên tạc!

Từ lâu,  để xuyên tạc, chống phá Việt Nam, BBC, VOA, RFA… đã không từ một thủ đoạn đen tối nào, từ xuyên tạc, vu khống, đổi trắng thay đen,

hoangthinhatle.com

Khi BBC tiếng Việt bị lột mặt nạ!

BBC tiếng Việt là một trang tin chính thức của hãng truyền thông BBC, tuy nhiên bộ phận này lại không đưa tin một cách khách quan, trung thực như

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Điểm tin lề trái số 6 (08/07/2018): Đấu tố trí thức để đánh thức trí thức

  Chào các bạn. Đây là chương trình Điểm tin Lề trái số 6, phát sóng vào ngày Chủ nhật, 8 tháng 7 năm 2018. Như thông lệ từ tuần