Tưởng niệm

Back to homepage
Chủ quyền biển - đảo

33 năm những đóa hoa bất tử!

Đã 33 năm kể từ ngày bi tráng đó của dân tộc – ngày quân xâm lược Trung Quốc nổ súng chiếm Gạc Ma (14/3/1988). Ngày đó, 64 chiến sĩ