Tinh thần Khai minh

Back to homepage
Gương mặt dân chủ

Quá trình hoạt động và dấu hiệu phạm pháp của nhóm Tinh thần Khai minh, bạn ông Chu Hảo

Nguồn: Loa Phường Từ năm 2014, ông Chu Hảo, Giám đốc NXB Tri thức, bắt đầu dùng nhóm Tinh thần Khai minh để tổ chức các buổi nói chuyện nhằm

Gương mặt dân chủ

Nhóm Tinh thần Khai minh, bạn ông Chu Hảo, kêu gọi dịch Tạp chí Dân chủ của NED

  Ngày 19/10/2018, Nguyễn Vi Yên – thành viên của các nhóm Tinh thần Khai minh, Luật khoa Tạp chí và Hate Change – đã kêu gọi cộng đồng mạng

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Điểm tin lề trái số 2 (10/06/2018): Ai kêu gọi biểu tình?

Chào các bạn. Đây là chương trình Điểm tin Lề trái số 2, phát sóng vào ngày Chủ nhật, 10 tháng 6 năm 2018. Như thông lệ từ tuần trước,