Myanmar

Back to homepage
hoangthinhatle.com Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Dân chủ tuần từ ngày 01-06/02/2021: Kịch hạ màn!

Tuần đầu tháng 2/2021 tiếp tục là một tuần chẳng mấy hay ho của đám dân chủ trong nước. Nói cách khác, là tình hình vẫn ở mức ảm đạm