Hội nghị Thành Đô

Back to homepage
Sự thật lịch sử

Truyền thuyết về Hội nghị Thành Đô

  Năm 2010, chủ blog Kami bịa ra câu chuyện về “mật ước bán nước ở Hội nghị Thành Đô năm 1990”, và đính chính rằng đó là thông tin