Hoàng Hải Vân

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Nhân dịp báo Tuổi Trẻ Online bị đình bản 3 tháng, Hoàng Hải Vân đòi “hợp pháp hóa báo chí tư nhân”

  Sau 2 tuần kể từ ngày Tuổi Trẻ Online bị tạm đình bản, hướng tuyên truyền này vẫn tiếp diễn trong tuần qua, dù không có nhiều bài. Cũng