dân chyur

Back to homepage
Bài nổi bật Gương mặt dân chủ Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

CÁCH MẠNG SẮC MÀU THẤT BẠI VÌ NUÔI DƯỠNG NHỮNG KẺ BẤT TUÂN PHÁP LUẬT

Cách mạng sắc màu là một trong những chiến lược diễn biến dân chủ nhằm lật đổ các chính quyền thuộc khối Cộng sản và  Hồi giáo  trên bình diện