Chủ nghĩa tư bản giám sát

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Vụ Trump bị khóa tài khoản mạng xã hội dưới góc nhìn của Chủ nghĩa tư bản giám sát!

Tổng thống Mỹ là người quyền lực nhất hành tinh ư? Nhầm rồi, không phải đâu. Trong một bài phát biểu thời còn đương chức, cựu Tổng thống Mỹ D.Trump