Chu Hảo

Back to homepage
Phóng sự dân chủ

Toàn cảnh dư luận lề trái quanh vụ ông Chu Hảo bị kỷ luật Đảng

Nguồn: Loa Phường Tại kỳ họp thứ 30, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/10/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đề nghị kỷ luật phó giáo

Gương mặt dân chủ

Quá trình hoạt động và dấu hiệu phạm pháp của nhóm Tinh thần Khai minh, bạn ông Chu Hảo

Nguồn: Loa Phường Từ năm 2014, ông Chu Hảo, Giám đốc NXB Tri thức, bắt đầu dùng nhóm Tinh thần Khai minh để tổ chức các buổi nói chuyện nhằm

Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật Đảng viên Chu Hảo, giới chống Cộng nhao nhao phản đối

  Tại kỳ họp thứ 30, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/10/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo,