Không bầu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì bầu cho ai?

Không bầu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì bầu cho ai?

 

Sau khi cố Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời, ngày 03/10/2018, với 100% số phiếu thuận, Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử vị trí Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Ngày 23/10/2018, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu người giữ chức Chủ tịch nước trong nửa cuối nhiệm kỳ, với 1 ứng cử viên, là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư đã đắc cử với 476/477 phiếu tán thành (chiếm 99,79% số phiếu). Trước và sau thời điểm đó, các tổ chức, cá nhân chống đối đã khai thác các tình tiết đặc biệt của cuộc bầu cử để tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước.

Trước khi Quốc hội bỏ phiếu, các hoạt động tuyên truyền chủ yếu xoay quanh bức thư chung, đòi “ứng viên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng công bố chương trình hành động và công khai tài sản”, được gửi đến Quốc hội vào ngày 18/10/2018. Bức thư được ký tên bởi 85 người, vốn là thành viên của 3 nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự, CLB Lê Hiếu Đằng và dân khiếu kiện Đồng Tâm. Nhóm soạn thư viết rằng ứng viên Nguyễn Phú Trọng có 2 lý do để công khai tài sản. Thứ nhất, Quốc hội cần các thông tin này để ra quyết định trước khi bỏ phiếu. Thứ hai, bản kê khai tài sản này vốn đã được nộp cho các cơ quan tổ chức bầu cử, theo quy định tại Điều 35 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân 2015; và đã được nộp cho tổ chức Đảng, vì Quyết định 99/QĐ-TƯ năm 2017 yêu cầu đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải công khai bản kê khai tài sản trên Internet và các phương tiện thông tin đại chúng. Khi Quốc hội không trả lời lá thư ngỏ, các tổ chức, cá nhân chống đối đồng loạt tuyên truyền rằng Quốc hội và cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước không có tính dân chủ.

Trong thực tế, ý tưởng “yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản” được nêu ra lần đầu bởi Nguyễn Anh Tuấn, trong một bài viết vào ngày 25/12/2017. Trong bài đó, Tuấn viết rằng đây là một “phép thử”, để xác định Tổng Bí thư có hay không thật tâm chống tham nhũng. Sau đó, nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự đã thực hiện ý tưởng tuyên truyền của Tuấn bằng cách viết bức thư ngỏ đầu tiên vào ngày 06/05/2018. Do cả CLB Lê Hiếu Đằng lẫn nhóm dân khiếu kiện Đồng Tâm đều chịu ảnh hưởng từ Diễn đàn Xã hội Dân sự của Nguyễn Quang A, có thể nói trong đợt “đòi kê khai tài sản” này, Nguyễn Anh Tuấn và Diễn đàn Xã hội Dân sự là 2 nhân vật chính.

Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử vị trí Chủ tịch nước, các tổ chức, cá nhân chống đối tiếp tục đưa ra 3 thông điệp.

Thứ nhất, là tuyên bố rằng cuộc bầu cử thiếu dân chủ, kết quả bầu cử không có giá trị, vì người bỏ phiếu thiếu thông tin về ứng cử viên, và vì chỉ có 1 ứng cử viên duy nhất. Tiêu biểu cho thông điệp này là các bài viết, trả lời phỏng vấn của Phạm Toàn, Lê Công Định và Võ Văn Quản.

Thứ hai, là tuyên truyền rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang giữ quá nhiều quyền lực trong hệ thống chính trị.

Thứ ba, là công kích những bài viết trên báo chí chính thống, mà họ cho rằng chứa các nội dung “nịnh bợ” Tổng Bí thư. Chẳng hạn, Phạm Đoan Trang công kích những người viết rằng việc Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đắc cử đến từ “ý Đảng, lòng dân”; còn Song Chi chế nhạo những bài ca ngợi phong cách ăn mặc giản dị của Chủ tịch.

Hiện nay, ngoài Diễn đàn Xã hội Dân sự, còn có ít nhất hai tổ chức khác đang tập trung công kích Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể, cả 4 bài viết mà trang Luật khoa Tạp chí đăng trong tuần qua đều nhằm công kích, quy trách nhiệm cho cá nhân Chủ tịch nước. Trong khi đó, từ ít nhất 1 tháng nay, Nguyễn Văn Đài kêu gọi giới chống đối dùng cụm từ “tên bạo chúa Nguyễn Phú Trọng” để công kích tính dân chủ của hệ thống chính trị Việt Nam.

Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra 2 ý kiến.

Thứ nhất, chúng tôi thừa nhận rằng công dân Việt Nam có quyền gửi ý kiến đến Quốc hội, và Đảng viên có quyền gửi ý kiến đến các tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, nếu muốn được hồi âm, thì công dân, Đảng viên phải gửi ý kiến của mình đúng cách. Chẳng hạn, nếu muốn đề nghị công bố tài sản của Đảng viên Nguyễn Phú Trọng theo tinh thần của Quyết định 99/QĐ-TƯ năm 2017, thì người đề nghị phải lấy tư cách Đảng viên, để viết thư trình lên tổ chức Đảng của mình. Trong khi đó, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân không yêu cầu công khai hóa toàn bộ hồ sơ của ứng cử viên. Vì vậy, cả Đảng Cộng sản lẫn Quốc hội Việt Nam đều có quyền không hồi âm lá thư của Diễn đàn Xã hội Dân sự và những người bạn.

Thứ hai, việc ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử chức Chủ tịch nước với số phiếu cao là chuyện rất bình thường. Nhiều gương mặt chống Cộng đã nhiều lần thừa nhận rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có uy tín nhất, được đặt nhiều hy vọng nhất trong giới cán bộ, đảng viên hiện tại. Nếu đúng thế, Đảng viên Đảng Cộng sản không bầu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì bầu cho ai? Thay vì ghen tị với số phiếu mà Tổng Bí thư nhận được từ Quốc hội, có lẽ giới chống Cộng nên nhìn lại xem vì sao các ứng viên của họ, như Nguyễn Quang A và Nguyễn Đình Hà, lại không có quần chúng ủng hộ trong kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội năm 2016.

Nguồn: Nguyễn Thu Huyền

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

Categories: hoangthinhatle.com

About Author