Quá trình hoạt động và dấu hiệu phạm pháp của nhóm Tinh thần Khai minh, bạn ông Chu Hảo

Nguồn: Loa Phường

Từ năm 2014, ông Chu Hảo, Giám đốc NXB Tri thức, bắt đầu dùng nhóm Tinh thần Khai minh để tổ chức các buổi nói chuyện nhằm quảng bá triết học chính trị phương Tây. Sau 4 năm hoạt động, nhóm này đã có nhiều biến tướng. Giờ đây, các thành viên chủ chốt của nhóm không còn giới thiệu triết học chính trị, mà chuyển sang viết bài để kêu gọi làm “cách mạng đường phố”, để lật đổ thể chế chính trị ở Việt Nam. Trong số đó, trưởng nhóm Nguyễn Vi Yên đang cùng lúc tham gia 3 tổ chức chống chế độ, là Luật khoa Tạp chí, Hate Change và VOICE; đồng thời kêu gọi độc giả cùng nhóm Tinh thần Khai minh dịch một tạp chí chính trị của tổ chức NED.

1. Giai đoạn thành lập và cộng tác với NXB Tri thức

Ngày 01/05/2014, nhóm Tinh thần Khai minh được thành lập tại Hà Nội. Nhóm này tập hợp 5 thanh niên đam mê các chủ thuyết chính trị ra đời trong thế kỷ 18 của thời kỳ Khai sáng ở phương Tây.

Từ ngày 30/05/2014 đến ngày 08/01/2016, nhóm Tinh thần Khai minh đã liên tục tổ chức các seminar hoặc hội thảo ở NXB Tri thức, trung bình 2 tháng một lần. Tất cả các seminar này đều nhằm giới thiệu những cuốn sách mà NXB Tri thức xuất bản. Số sách mà nhóm Tinh thần Khai minh phụ trách giới thiệu thường xoay quanh các chủ thuyết chính trị đặt nền tảng cho hệ thống dân chủ đa đảng và chủ nghĩa tự do trong kinh tế của phương Tây – như các thuyết của John Locke, John Stuart Mill, Rousseau, de Tocqueville…

Các seminar này thường do ông Chu Hảo (giám đốc NXB Tri thức) điều hợp, nhóm Tinh thần Khai minh tóm tắt nội dung sách, và một khách mời có bằng cấp tham gia bình luận.

Sau ngày 08/01/2016, nhóm Tinh thần Khai minh ngừng làm sự kiện tại NXB Tri thức. Từ mùa hè năm 2016 đến nay, vị trí tại NXB Tri thức của nhóm Tinh thần Khai minh được chuyển giao cho nhóm HopeLab.

Sau thời điểm đó, nhóm Tinh thần Khai minh đã dịch hoặc biên soạn một số tập tài liệu về triết học chính trị và chủ nghĩa tự do trong kinh tế, rồi đăng chúng trên website của mình.

Ngày 14/06/2016, hai thành viên quan trọng của nhóm Tinh thần Khai minh, là Nguyễn Vi Yên và Minh Anh, đã dịch những trang cuối cùng trong cuốn sách “Các nhà tư tưởng và các ý tưởng chính trị hiện đại”. Bản dịch đó được NXB Tri thức xuất bản vào khoảng tháng 02/2018.

2. Tham gia nhóm Luật khoa Tạp chí và thành lập nhóm Hate Change

Hiện nay, Nguyệt Hà và Nguyễn Vi Yên là 2 admin quan trọng của nhóm Hate Change. Ảnh chụp trên trang Facebook cá nhân của Nguyệt Hà cho thấy Nguyệt Hà đã gặp Nguyễn Vi Yên từ khoảng cuối năm 2014. Nguyệt Hà cũng share lại một số bài vở của nhóm Tinh thần Khai minh trong năm 2015.

Sau khi Nguyễn Vi Yên và Minh Anh dịch xong cuốn sách cho NXB Tri thức vào ngày 14/06/2016, họ cùng tham gia đăng bài trên trang Luật khoa Tạp chí từ ngày 16/06/2016. Các bài đăng đầu tiên của họ chủ yếu xoay quanh số tài liệu mà họ đã dịch hoặc tổng hợp rồi đăng trên website của nhóm Tinh thần Khai minh.

Ngày 29/06/2016, nhóm Hate Change được thành lập. Các bài viết công khai ký tên Nguyễn Vi Yên bắt đầu xuất hiện trên website của Hate Change từ ngày 26/01/2017.

Các bài viết trên trang Facebook cá nhân của Nguyệt Hà và Nguyễn Vi Yên cho thấy ngày 09/06/2018, họ đã cùng nhau dùng danh nghĩa của nhóm Hate Change để phát động phong trào ký tên phản đối Luật An ninh Mạng. Ngày 10/06/2018, Nguyễn Vi Yên dùng trang Facebook của nhóm Tinh thần Khai minh để quảng bá cho phong trào đó. Từ ngày 11/06/2018, Minh Anh viết một số bài cổ vũ biểu tình trên trang Facebook của nhóm Tinh thần Khai minh.

3. Các biểu hiện phạm pháp của Minh Anh sau ngày 10/06/2018

Sau cuộc biểu tình ngày 10/06/2018, Nguyễn Vi Yên tiếp tục thể hiện thái độ ôn hòa, tôn trọng pháp luật trong các bài viết của mình. Trong khi đó, Minh Anh bắt đầu đăng một số bài thuộc khuynh hướng chống đối cực đoan – như bài về bộ phim ca ngợi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, loạt bài ca ngợi Trần Huỳnh Duy Thức, bài phân tích cách thức hoạt động của Nguyễn Văn Đài và Đỗ Nam Hải…

Sau khi cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào ngày 21/09/2018, trên Internet xuất hiện ý kiến rằng Việt Nam nên “nhất thể hóa” 2 chức danh Chủ tịch nước và Tông Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 01/10/2018, Minh Anh viết cho trang Tinh thần Khai minh một loạt bài 2 kỳ, mang tên “Nhất thể hóa – bước lùi của lịch sử?”, để phản bác ý kiến đó. Loạt bài này chứa một số nội dung không phù hợp với quy định của luật pháp Việt Nam, như các đoạn vu cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và những đoạn kêu gọi bỏ Điều 4 Hiến pháp, thay đổi thể chế chính trị.
Sau thời điểm đó, Minh Anh tiếp tục đăng một số bài kêu gọi thay đổi thể chế, thay đổi Hiến pháp. Còn Nguyễn Vi Yên thì gia nhập tổ chức VOICE, rồi kêu gọi độc giả cùng nhóm Tinh thần Khai minh dịch một tạp chí chính trị của tổ chức NED, như tường thuật tại đây:

Nhóm Tinh thần Khai minh, bạn ông Chu Hảo, kêu gọi dịch Tạp chí Dân chủ của NED

4. Kết

Các thành viên nhóm Tinh thần Khai minh đọc sách nhiều, nhưng chưa đủ. Khi khi tìm thấy một số tư tưởng chính trị có từ 200 năm trước ở phương Tây, họ đã vội tôn thờ chúng, coi chúng là sự thật duy nhất đúng, và giới hạn tầm nhìn của mình trong chúng. Cách đọc này khiến họ tụt hậu, bởi một mặt, tư tưởng của châu Âu 200 năm trược không thể lý giải thực tiễn chính trị đa dạng của mọi vùng đất và mọi thời điểm trong lịch sử loài người. Mặt khác, tư tưởng chỉ là công cụ, lòng tham của con người có thể khiến các công cụ tốt được dùng cho việc xấu.

Tinh thần Khai minh là một nhóm người trẻ tham lam, mới đọc vài con chữ đã mong đi dạy đời để cứu thế giới. Ông Chu Hảo, một người có tham vọng chính trị, đã tâng bốc, sử dụng họ và làm họ thêm biến tướng, thay vì cho họ thời gian để nhìn lại bản thân. Giờ đây, đường về của nhóm Tinh thần Khai minh càng thêm hẹp, vì họ đã bước vào vòng quay tiền – quyền của các tổ chức chống Cộng ở nước ngoài.

Suy cho cùng, sách vở không có tội, tri thức không có tội, vấn đề nằm ở lòng tham của những anh cơ hội chính trị.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author