Nhóm Tinh thần Khai minh, bạn ông Chu Hảo, kêu gọi dịch Tạp chí Dân chủ của NED

 

Ngày 19/10/2018, Nguyễn Vi Yên – thành viên của các nhóm Tinh thần Khai minh, Luật khoa Tạp chí và Hate Change – đã kêu gọi cộng đồng mạng tham gia dịch Tạp chí Dân chủ của NED.

Mối quan hệ giữa Nguyễn Vi Yên và Tạp chí Dân chủ đã phát triển qua một tiến trình gần 2 năm. Cụ thể, năm 1990, giáo sư Larry Diamond sáng lập Tạp chí Dân chủ (Journal of Democracy), và làm đồng Tổng Biên tập của tạp chí này. Năm 1994, Larry Diamond sáng lập Diễn đàn Quốc tế về Nghiên cứu Dân chủ trực thuộc NED, và dùng cơ quan này để xuất bản các ấn phẩm của Tạp chí Dân chủ. Từ thời điểm đó đến nay, Tạp chí Dân chủ đã thu hút nhiều nhà khoa học xã hội, sử gia, chính khách và nhà hoạt động ở nhiều nước tham gia viết bài, đồng thời trở thành “một trong những tạp chí học thuật hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về dân chủ”.

Tháng 06/2016, Nguyễn Vi Yên và Minh Anh của nhóm Tinh thần Khai minh kết thúc một số chương trình hợp tác với NXB Tri thức, để tham gia 2 nhóm chống đối là Luật khoa Tạp chí và Hate Change. Ngày 16/11/2016, blog Nguyễn Vi Yên đăng một danh sách các tạp chí chính chính trị online, trong đó trang đứng đầu là Tạp chí Dân chủ. Ngày 22/12/2016, nhóm Tinh thần Khai minh bắt đầu thực hiện “Dự án Chuyển ngữ Tạp chí Dân Chủ”, trong đó Nguyễn Vi Yên và Minh Anh dịch các bài viết của tạp chí này, để đăng lên website của Khai minh và Luật khoa. Từ thời điểm đó, họ đã dịch 26 bài viết của Tạp chí Dân chủ, đến ngày 20/05/2017 thì ngưng lại.

Tháng 06/2018, VOICE tổ chức khóa huấn luyện “Xã hội dân sự vì Việt Nam” tại Thái Lan. Nguyễn Vi Yên tham gia khóa học này, rồi ở lại văn phòng VOICE tại Bangkok, Thái Lan ít nhất đến tháng 09/2018. Nhờ đó, Yên đã gặp Larry Diamond khi ông này đến thăm văn phòng VOICE hồi tháng 8. Trong cuộc gặp được Nguyễn Vi Yên ghi lại và đăng lên website của VOICE, Larry khuyên giới chống đối Việt Nam “tạo ra một hệ thống đào tạo để phổ biến các giá trị dân chủ một cách sáng tạo, dễ hiểu, dễ gần, qua đó chạm tới được đa số công chúng”; “học hỏi từ các phong trào ở Đông Âu trước đây”; và học cách áp dụng “lý thuyết trò chơi” vào chính trị.

Ngày 19/10/2018, Nguyễn Vi Yên dùng Facebook cá nhân để kêu gọi cộng đồng mạng tham gia dịch Tạp chí Dân chủ. Yên cho biết nhóm Tinh thần Khai minh đã “được Tạp chí Dân chủ cấp miễn phí tài khoản truy cập, cũng như quyền tái sử dụng các bài nghiên cứu”. Để khiến người đọc tin tưởng, Yên cũng đăng ảnh chụp một buổi hội thảo mà nhóm Tinh thần Khai minh và NXB Tri thức từng đồng tổ chức tại trụ sở của VUSTA, số 53 Nguyễn Du.

Trong form đăng ký tham gia dịch, Yên cho biết những bài cần dịch thuộc 6 chủ đề:

(1) “Nền chính trị độc tài đang lên của Trung Quốc: Nguyên nhân, hiện trạng, và viễn cảnh”

(2) “Diễn biến chính trị của các nước Đông Âu hậu cộng sản với khuynh hướng quay trở lại độc tài”

(3) “Tình hình chính trị phức tạp của các nước khu vực Đông Nam Á”

(4) “Tình hình dân chủ toàn cầu với khuynh hướng suy thoái, phi tự do, bên cạnh các diễn biến lạc quan của nó”

(5) “Mối quan hệ giữa dân chủ và tự do: Từ quá khứ cho đến tương lai”

(6) “Khái niệm và lý thuyết cơ bản về dân chủ: Cung cấp kiến thức sơ đẳng”

Tóm lại, có nhiều dấu hiệu cho thấy nhóm Tinh thần Khai minh đang tổ chức dịch một tạp chí chính trị của NED, sau khi gặp gỡ để nghe giáo huấn từ một lãnh đạo của tổ chức NED.

Trong những năm gần đây, nhiều tờ báo trong và ngoài nước đã vạch trần bản chất của Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ (NED). Cụ thể, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã thành lập NED vào năm 1983 để can thiệp vào nền chính trị nội bộ của các quốc gia không theo Mỹ. Bề ngoài, NED dùng ngân sách cho Quốc hội Mỹ cung cấp để tài trợ cho những tổ chức phi chính phủ ở các nước khác, nhằm “giúp đỡ nhân đạo cho các nước chưa có nền dân chủ”. Nhưng trong thực tế, các tổ chức được NED tài trợ đã lật đổ chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở Ba Lan năm 1989, gây ra cuộc  “Cách mạng đường phố” ở Serbia năm 2000, ở Gruzia năm 2003, ở Kyrgyzstan 2005, ở Ucraina năm 2004 và 2014… NED cũng giúp các chính khách thân Mỹ lên nắm quyền trong cuộc bầu cử ở Nicaragoa năm 1990. Qua việc Larry Diamond khuyên Nguyễn Vi Yên “học hỏi từ các phong trào ở Đông Âu trước đây”, có thể thấy NED cần Yên làm một công cụ tuyên truyền để chống chế độ chính trị của Việt Nam, chứ không cần Yên nghiên cứu khoa học chính trị một cách khách quan và độc lập.

Nhóm Tinh thần Khai minh chỉ thuần túy nghiên cứu học thuật, hay đang làm công cụ tuyên truyền cho nước ngoài? Đây là điều mà các độc giả cần nhìn rõ.

Nguồn: Nguyễn Thu Huyền

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author