Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Back to homepage
Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Điểm tin lề trái số 2 (10/06/2018): Ai kêu gọi biểu tình?

Chào các bạn. Đây là chương trình Điểm tin Lề trái số 2, phát sóng vào ngày Chủ nhật, 10 tháng 6 năm 2018. Như thông lệ từ tuần trước,

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Điểm tin Lề trái số 1 (03/06/2018): Lại giả vờ chống Trung Quốc để chống Cộng

Đây là bản tin cuối tuần của Viet Vision, phát sóng vào ngày Chủ nhật, 3 tháng 6 năm năm 2018. Trong bản tin này, chúng tôi sẽ điểm lại

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Hội Dân oan Ba miền Bắc – Trung – Nam

“Hội Dân oan Ba miền Bắc – Trung – Nam” là một hội đoàn chuyên tổ chức biểu tình ở Việt Nam. Các thành viên của hội tự xưng là

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Hội Giáo chức Chu Văn An

I. Thành lập Ngày 5 tháng 1 năm 2016, một Ban Điều hành gồm 8 người tuyên bố thành lập Hội Giáo chức Chu Văn An. Hội này mượn tên

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Hội Nhân dân Ủng hộ đảng và Nhà nước Chống Tham nhũng

I. Quá trình thành lập Theo lời kể của ông Phạm Quế Dương vào năm 2008 (1), thì đầu năm 2001, ông Trần Khuê và bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết

Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết là một tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam. Tổ chức này chỉ tồn tại trong gần 4 tháng, từ

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Nhóm Từ Đảng

“Nhóm Từ Đảng”, tên đầy đủ là “Nhóm những người từ bỏ Đảng”, là một tổ chức được ông Vi Đức Hồi thành lập hồi tháng 9 năm 2016, trong

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Phong trào Chấn hưng Nước Việt

I. Quá trình thành lập Năm 2007, ông Vũ Quang Thuận (sinh năm 1967) được Lê Thăng Long bổ nhiệm làm Phó Giám đốc công ty Inotech. Vũ Quang Thuận,

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của nhóm Quân nhân Dựng cờ Dân chủ

“Quân nhân Dựng cờ Dân chủ” là một tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam mà hai cựu quân nhân, là ông Trần Anh Kim và Lê Thanh

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng (phục hoạt)

Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng, gọi tắt là đảng Dân Xã, vốn là đảng chính trị của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, từng hoạt động ở