Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Back to homepage
Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Hội Nhân dân Ủng hộ đảng và Nhà nước Chống Tham nhũng

I. Quá trình thành lập Theo lời kể của ông Phạm Quế Dương vào năm 2008 (1), thì đầu năm 2001, ông Trần Khuê và bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết

Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết là một tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam. Tổ chức này chỉ tồn tại trong gần 4 tháng, từ

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Nhóm Từ Đảng

“Nhóm Từ Đảng”, tên đầy đủ là “Nhóm những người từ bỏ Đảng”, là một tổ chức được ông Vi Đức Hồi thành lập hồi tháng 9 năm 2016, trong

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Phong trào Chấn hưng Nước Việt

I. Quá trình thành lập Năm 2007, ông Vũ Quang Thuận (sinh năm 1967) được Lê Thăng Long bổ nhiệm làm Phó Giám đốc công ty Inotech. Vũ Quang Thuận,

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của nhóm Quân nhân Dựng cờ Dân chủ

“Quân nhân Dựng cờ Dân chủ” là một tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam mà hai cựu quân nhân, là ông Trần Anh Kim và Lê Thanh

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng (phục hoạt)

Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng, gọi tắt là đảng Dân Xã, vốn là đảng chính trị của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, từng hoạt động ở

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Đảng Cộng hòa của Dũng Phi Hổ

I. Thành lập Nguyễn Viết Dũng (biệt danh tự đặt là Dũng Phi Hổ) sinh năm 1986, là con trai duy nhất trong một gia đình nông dân ở thôn

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của tổ chức VOICE (Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment)

Theo tuyên bố chính thức của VOICE, ban đầu, họ được thành lập như một tổ chức thiện nguyện chuyên giúp những người vượt biên Việt Nam được cấp quốc

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Đảng Dân chủ Thế Kỷ 21

I. Thành lập   1. Tiền thân trên danh nghĩa Năm 1940, Tổng hội Sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội ra đời. Ngày 31 tháng 6 năm 1944,

Bài nổi bật Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Dư luận kêu gọi Hội nhạc sỹ Việt Nam quan tâm đến nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý

Sau bài báo về số phận hiện nay của nhạc sỹ tài hoa, lão thành cách mạng Nguyễn Văn Tý trên báo Phụ nữ Online, dư luận bày tỏ bức