Thượng tôn pháp luật

Thượng tôn pháp luật

Tự do tôn giáo không đồng nghĩa với tự do chà đạp lên pháp luật.
Dân chủ, nhân quyền là ai cũng có quyền làm chủ, quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc, không phải chỉ riêng người kito giáo có cái đặc quyền ấy. Máu của người nào cũng cao quý, nhất là máu của con Rồng mẹ Tiên chứ không phải chỉ máu chúa mới là cao quý.

Nhân nhượng không có nghĩa là nhu nhược.
Khoan dung, khoan hòa không đồng nghĩa với nhượng bộ, hữu khuynh, thỏa hiệp mà bỏ qua sự thượng tôn của pháp luật.

“Đấu tranh ôn hòa” không có nghĩa là lên chặn đường quốc lộ, chiếm trụ sử chính quyền, tấn công nhân viên nhà nước và những người khác.
Những hành động đó đều đã cấu thành tội phạm được quy định rõ ràng trong Luật, cần phải dùng pháp luật để xử lý nghiêm minh, quyết liệt và triệt để.
Những hành vi xâm phạm đến lợi ích công cộng, an ninh quốc gia thì bất cứ ở chính thể nào, đất nước nào cũng cần phải trấn áp thẳng tay.

Việt Nam, trước tiên là chính quyền Hà Tĩnh cần xem và học tập việc thực thi pháp luật ở các nước dân chủ văn minh. Và cũng không cần xa xôi, hãy nhìn sang ngay Thái Lan, Campuchia, Philipines, Mianma, vv, xem họ làm thế nào!
Không làm như vậy, họ lại coi chúng ta là hèn nhát và lấn tới!

Hành động đúng pháp luật, không có bất cứ quốc gia nào bên ngoài, thế lực nào bên trong được phép hoặc có thể can thiệp được cả. Nhân dân Việt Nam ở bên chính quyền, ủng hộ các biện pháp thượng tôn pháp luật!

Ngô Mạnh Hùng

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author