Thành tựu đấu tranh dân chủ của ký giả Đoan Trang (1): Làm báo

Trong giai đoạn 2009 – 2011, khi mới tham gia phong trào dân chủ Việt Nam, Phạm Đoan Trang thường viết rằng bà muốn trở thành một nhà báo giỏi. … Đọc tiếp Thành tựu đấu tranh dân chủ của ký giả Đoan Trang (1): Làm báo