Thần quyền ở “cha”

Thần quyền ở “cha”

Cha mần chi, răng sung sướng rứa cha?
Nghe nói tu hành là đạm bạc cha hỉ
Giáo dân đang nghèo còn cha sang quá nhỉ
Cùng đám tuỳ tùng ngồi toàn siêu xe

Cha mần chi mà giàu rứa cha hè?
Suốt ngày giảng kinh cho con chiên thấm đạo
Rằng sống trên đời đâu chỉ chuyện cơm áo
Mà là phẩm hạnh tri ân đấng tối cao

Cha tri ân chi? Sao lồng ghép phản gào?
Biến nơi giáo đường thành ổ cuồng chống phá
Cha khôn lắm nhưng quá láo cha ạ
Chẳng ai như cha nguỵ bản ngã…nguỵ tu

Cha nhìn coi nhân dân chẳng phải ngu
94 triệu đồng bào ai cũng sống trách nhiệm
Cớ răng cha suốt ngày cứ xảo biện
Rồng rắn phá hoại, chăng cờ phướn vati

Cha nghĩ coi, mong cha nghĩ lại đi
Thân cha là đạo, nhưng công dân nước Việt
Phúc âm dân tộc cớ răng cha không biết
Cờ đỏ sao vàng, ấm huyết quản Nhân dân

Phải chăng ở cha là thực có phép thần?
Tay vẩy nước lả, cha hô là nước thánh?
Hiện ra, hiện ra, này siêu xe bốn bánh
Cho cha vi vu, cha đâu lánh tục đời?

Đoàn chiên ngược mưa, rét tím tái cha ơi…
Cha người khổ hạnh? Chỉ có…chúa mới hiểu?
Quyền thần ở cha, nào là phép là chiếu
Hồng ân Thiên chúa? Hay luận điệu phỉnh chiên?

Hoàng Hải Lý

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author