Pháp luật sẽ không thể dung thứ cho những kẻ chống phá

Pháp luật sẽ không thể dung thứ cho những kẻ chống phá

Nhân dân có thể vì một lý do gì đó họ bị kẻ xấu xúi dục, kích động.. nhưng khi hiểu ra vấn đề tôi tin họ sẽ luôn đứng về phía chính nghĩa, về phía những điều gọi là hợp lý, hợp tình.

Tôi thấy rằng việc chủ tịch Chung xử lý vụ Đồng Tâm trong một hoàn cảnh như vậy được coi là hợp lý, hợp tình.

Hợp lý ở chỗ Ông Chung vừa là chủ tịch, vừa là phó bí thư thành uỷ nên ông có thể cam kết những điều như ông đã viết. Là người đứng đầu, ông sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì ông đã quyết định. Việc này, tôi tin rằng trước đó sẽ có rất nhiều cuộc họp, cuộc hội ý của thường vụ Thành uỷ, BCH và tập thể lãnh đạo chính quyền của thủ đô..nên Ông sẽ không bao giờ đứng một mình. Ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối trên các mặt hành pháp, lập pháp và tư pháp các bạn nhé!

Hợp tình ở chỗ, phải làm sao an dân, dân không manh động do bị thao túng, giật dây của những kẻ cầm đầu dẫn đến có thể làm liều lắm chứ? Nếu như vậy, tính mạng của hành chục chiến sĩ, cán bộ sẽ ra sao??

Vấn đề giữ bắt giữ cán bộ, giữ người của nhân dân Đồng Tâm là vi phạm pháp luật, điều này đã rõ. Nhưng để làm rõ hơn do ai xúi, ai cầm đầu vụ này thì phải có thời gian điều tra.

Vấn đề chủ tịch Chung viết ” không truy tố toàn thể nhân dân Đồng Tâm…” không có nghĩa là sẽ tha thứ cho những kẻ cầm đầu, chỉ đạo, thao túng nhân dân làm trái luật pháp.

Hãy nhớ rằng! Với tinh thần thượng tôn pháp luật, những người vi phạm pháp luật sẽ được xử lý một cách thích đáng! Luật là luật. Pháp luật sẽ không thể dung thứ cho những kẻ chống phá lại sự nghiệp xây dựng đất nước, tổ quốc ta./.

Tân Đại Minh

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author