Không ai có quyền đụng đến đất an ninh quốc phòng!

Không ai có quyền đụng đến đất an ninh quốc phòng!

Khi đã là đất thuộc an ninh- quốc phòng được chính phủ giao từ năm 1980, thì không ai có thể động đến, bởi đất đó giành cho mục tiêu quân sự.

Việc tập đoàn Viettell được giao nhiệm vụ tại khu vực đất quốc phòng thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, cho dù đó là nhiệm vụ gì thì đã được Bộ chính trị, Quân ủy Trung ương và bộ Quốc phòng Quyết định. Không đến lượt cho tất cả mọi người dân chúng ta hóng nhé!

Như đã đề cập, sở hữu đất đai người dân cần phải hiểu rằng, khi và chỉ khi mảnh đất được nhà nước cấp bìa đỏ thì họ mới được sử dụng và hàng năm phải nộp thuế đất cho Nhà nước theo quy định. Còn việc cấp đất đúng hay sai nguyên nhân lại từ phía chính quyền!! Cấp sai thì người dân phải trả lại đất cho Nhà nước và được Nhà nước trả lại tiền, tuy nhiên chinh quyền cấp sai phải chịu mọi hình thức kỷ luật. Không nói nhiều!!!

Hành vi của người dân lấn chiếm đất trái pháp luật lại càng sai, chúng ta không thể cổ suý và chấp nhận cho những hành vi đó! Lại càng không thể dung thứ cho những hành động quá manh động và không hiểu biết về luật pháp.

Vấn đề Mỹ Đức rất phức tạp, đất thì là thuộc đất sở hữu của quốc phòng. Việc cố ý xâm phạm đất quốc phòng để sản xuất và xây nhà là việc làm quá sai từ phía người dân, trong đó có sự tiếp tay của một số cán bộ chính quyền. Việc đó đã được UBND thành phố giải quyết nhiều lần, ra hàng chục thậm chí hàng trăm văn bản, đã tiến hành kỷ luật nhiều cán bộ chính quyền thuộc địa phương này.

Và hôm nay, Vấn đề sai đúng đã được Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tất cả hầu như đã rõ ràng./.

Tân Đại Minh

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author