Gửi các ông bà ngụy quân, cờ vàng năm xưa tụt quần bỏ chạy

Gửi các ông bà ngụy quân, cờ vàng năm xưa tụt quần bỏ chạy

Nguyễn Hồng không đâm mà ngụy thốn…
Ngỡ rằng bển ấy tưởng mình khôn…
Toàn lũ tâm thần điên loạn sủa. ..
Miệng loài chống cộng khác nào “trôn”…

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author