Đừng mất niềm tin vào Công giáo chỉ vì những linh mục như Nguyễn Đình Thục

Đừng mất niềm tin vào Công giáo chỉ vì những linh mục như Nguyễn Đình Thục

Giáo dân Nguyễn Trọng Nghĩa đưa tin và phân tích cho rằng, những linh mục cực đoan, chống phá câu kết với phản động và Việt tân kích động các giáo dân miền Trung thiếu hiểu biết gây bạo loạn, phức tạp về an ninh trật tự thời gian qua chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Ông bày tỏ hy vọng, người dân cần tỉnh táo, không gây mất đoàn kết lương giáo, mất niềm tin vào Công giáo vì những vụ việc kiểu này

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author