Điểm sáng từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Quỳnh Lưu, Nghệ An

Điểm sáng từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Quỳnh Lưu, Nghệ An

Liên quan đến vụ việc mới đây khi Nguyễn Đình Thục với sự tiếp sức, hậu thuẫn của số những đối tượng cực đoan đã liên tục có nhiều hành động cực đoan, kêu gọi, kích động giáo dân biểu tình, gây rối ANTT thì một điểm sáng mới hình thành gần đây đã minh chứng rõ nét nhất cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã, đang và sẽ đi sâu vào nhận thức của mỗi người dân Việt Nam nói chung và người dân Nghệ An nói riêng.anh1

anh3

Có thể nói, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một hình thức hoạt động tự giác, có tổ chức của đông đảo nhân dân lao động, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm nhằm bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước và tính mạng, tài sản của nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, nếu như trước đây có phong trào hành động cách mạng của nhân dân như phong trào “Ba không”, “Ngũ gia liên bảo”, “Thập gia liên báo” trong thời kỳ chống Pháp ; Phong trào “bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian” trong những năm chống Mỹ cứu nước thì hiện nay phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thực sự góp phần quan trọng phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Qua vụ việc chiều nay tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, chúng ta đều nhận thấy được một điều rằng sức mạnh, khả năng sáng tạo của quần chúng nhân dân là rất to lớn, song sức mạnh và khả năng đó chỉ được phát huy khi quần chúng nhân dân được tổ chức thành phong trào hành động cách mạng cụ thể. Chính bằng phong trào và thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân mới có điều kiện tham gia vào công việc xây dựng, quản lý nền an ninh trật tự nhiều hơn, tốt hơn và trực tiếp hơn.

Chính vì vậy, bản thân tôi thực sự mong muốn không chỉ ở Quỳnh Lưu, Nghệ An mà các địa phương khác trên cả nước cùng nhân rộng phong trào này, huy động sức mạnh của nhân dân để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, của các ban, ngành, đoàn thể, và của địa phương…góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Nguyễn Lương Thành

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author