Đạo mà chối bỏ gia tiên, Tổ quốc thì là đạo gì?

Đạo mà chối bỏ gia tiên, Tổ quốc thì là đạo gì?

1. Lời răn đầu tiên của Phật: “Một, phải biết đủ đầy chữ Hiếu !”

Một trong 10 điều răn của Thiên Chúa cũng là “Hãy hiếu kính cha mẹ các ngươi”, (Honour thy father and thy mother)

Khốn nỗi, đó chỉ là điều răn thứ 4, trước đó các điều răn 1, 2, 3 đều phải tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự.

Trong nhà tín đồ phương tây – họ đều có một chỗ riêng để hình ảnh của ông bà cha mẹ và thân nhân đã khuất. Vậy sao cái đạo gì ở Việt Nam không cho thờ ảnh, tượng (ngoài cái ông, bà gì gì mà chưa ai biết có thật hay không)?

Đạo mà xúi giục, bắt ép người ta vứt bỏ bàn thờ gia tiên xuống ao thì gọi là đạo gì?

Loài vật còn biết buồn rầu khi cha mẹ, đồng loại chết – huống chi là con người. Vậy những kẻ nghe lời “thiên sứ” để trở thành bất hiếu, chối bỏ công ơn tổ tiên ông bà cha mẹ thì có thể coi là loài gì?

Đức Mẹ Maria có đau lòng, nếu con trai của đức mẹ vứt ảnh, đập tượng Maria? Và Đức Mẹ có cần phụng thờ, có cần lễ trọng ngày “hồn xác lên trời15.8”?

2. “Thà mất nước không thà mất chúa!”, diễu hành mừng lễ trọng Quan Thầy giáo phận (còn gọi là lễ Mẹ Maria hồn xác lên trời) không có lấy một lá cờ Tổ Quốc hay ảnh tổ tiên, tiền nhân có công lập nước và giữ nước nào cả!

Ai là người thực sự sinh ra họ, cho họ được sống yên ổn, ai là người giữ gìn mảnh đất nuôi họ lớn để hôm nay họ đi “diễu hành”?

3. Các chủ chăn dẫn đầu diễu hành, tự định giá đất nước Việt Nam! Họ đều được đào tạo ở Vatican, không hiểu nhận thức, trí tuệ đó “sáng suốt” đến như thế nào để biến tiền bồi thường môi trường của Formosa thành “giá bán” cả Việt Nam, chính họ định bán cho ai?

Các chủ chăn dạy: “Chúa sinh ra tất cả, tất cả là của Chúa”. Vậy thực sự Chúa có trả giá mảnh đất này là bao nhiêu để là của Chúa tất cả?

FB Hùng Ngô Mạnh

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author