Dân Đông Đức thất vọng với chính đảng mới đắc cử và cuộc sống hiện nay

Dân Đông Đức thất vọng với chính đảng mới đắc cử và cuộc sống hiện nay

Ông Karel Phùng, Việt kiều đang sống ở Đức bình luận về kết quả bầu cử vừa qua đã phản ánh đúng tình trạng một nước Đức chia rẽ, mâu thuẫn, khó khăn, nhất là tình trạng người dân Đông Đức hiện nay, tiếc nuối về cuộc sống thời xưa

 

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author