Bạn của tôi ơi

Bạn của tôi ơi

Bạn của tôi ơi

Đừng nói với tôi là biển đã chết rồi
Để làm cái cớ biểu tình và bạo loạn
Đừng nói với tôi cá tôm như chết cạn
Xông vào chính quyền hạ cờ của nhân dân

Đừng nói với tôi rằng hết mực hiền lành
Và đổi sáng suốt, nghe cha hơn hết thảy
Cũng có cha xấu, khác cha mẹ lắm đấy
Chẳng ai thương mình bằng cha mẹ mình đâu

Hãy nói với tôi đức tin bạn nguyện cầu
Là điều kính hiếu với gia đình trước đã
Hãy là công dân sống đúng với bản ngã
Yêu tổ quốc mình là kính Chúa bạn ơi

Hãy nói với tôi sống phúc âm Chúa trời
Ấy là tình yêu hoà cùng hồn dân tộc
Hãy thượng tôn pháp luật, hãy bớt đi gào khóc
Thổi phồng điều này, vu vạ điều kia nha

Đất nước gian lao muốn xây những gấm hoa
Phải bằng việc làm thiết thực nhất bạn ạ
Những nhà máy, những công trường hối hả
Tạo dân việc làm, tạo tích luỹ bạn ơi

Sự cố vừa rồi mình cũng xót bạn ơi
Nhà nước vào cuộc bắt họ đền rồi đấy
Đền bù cho dân và ai cũng nhìn thấy
Nhưng phải thiệt chứ không phải dây phần

Bạn ơi nói nè, tôi muốn kết tình thân
Trong sự đoàn kết an lành nhờ lương thiện
Đảng của chúng ta muốn dân giàu nghề biển
Và Đảng mong rằng công nghiệp phát triển lên

Chẳng có điều gì là toàn vẹn êm đềm
Sự phát triển nóng đôi khi phải trả giá
Phải từ thực tiễn mới nắm chắc bạn ạ
Đâu phải thánh thần để rằng tốt cả đâu…

Bạn của tôi ơi, đoàn kết nhé, mau mau
Ta hãy chung tay vươn khơi và bám biển
Sáng nay cá vào, còn nhiều luồng cá lắm
Bạc trắng mẩy ngon chờ tay bạn tay tôi

Hoàng Hải Lý

a2a3

Hình ảnh cảng cá sáng nay tại Thạch Kim, Xã Thạch Bằng- Huyện Lộc Hà- Hà Tĩnh. Hình ảnh từ fb anh Phan Tấn Linh.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author