Ai còn tin biển vẫn bị nhiễm độc từ chất thải Formosa?

Ai còn tin biển vẫn bị nhiễm độc từ chất thải Formosa?

Sáng ra đi dạo biển thì thấy bà con đang kéo lưới dọc biển. Nhìn thành quả của mẻ lưới dọc bờ biển như thế này mà tự hỏi sao vẫn có mấy kẻ cứ kêu là biển vẫn còn bị nhiễm độc từ chất thải Formosa nhỉ?

Mấy bác ngư dân còn nói là thỉnh thoảng trên phây búc có một số thằng cứ nói là biển vẫn còn bị nhiễm độc, rồi thì là nhà nước chưa đền bù thỏa đáng, rồi có đứa thì nói việc khắc phục hậu quả còn chưa mô ra mô. Đáng nói nhất là gần nhà bà tui có cái ông linh mục bên giáo, tên chi chi mà tui quên rồi, ông nớ còn nói là phải kiện cho bằng được Formosa, rồi nhủ người bên nớ ký đơn các kiểu, thỉnh thoảng còn treo băng rôn, khẩu hiểu, giảng trong nhà thờ về Formosa…

Nói thật với chú chơ biển có bị nhiễm độc, cá có chết hay như răng thì nhà bà tui đây tuy không phải là nhà khoa học nhưng bà tui cũng biết sơ sơ chứ chú. Cứ nhìn mỗi mẻ lưới kéo lên mà cá còn tươi roi rói, bật tanh tách như ri mà còn nói biển bị nhiễm độc. Biển mà nhiễm độc thì nhà tui cũng truốt lâu rồi chú ơi.

Nhiều lúc nhà tui cũng tức mấy cái đứa cứ nói biển vẫn bị ô nhiễm, họ nói rứa mần tụt hứng đi biển của nhà tui quá. Vì dù ít dù nhiều thì bà tui cũng bị ảnh hưởng từ việc nói sai sự thật đó chú nạ.

Có bữa mấy anh em đi biển nhà tui còn dự định là nếu mà cái ông linh mục gần nhà tui mà cứ nói nữa là nhà tui bắt ra đi biển với nhà tui một chuyến, cho trực tiếp kéo lưới, câu mực, để cho ông ta khỏi nói rằng cá vẫn chết, biển vẫn còn ô nhiễm. Chơ cứ ngồi trong nhà thờ mà nói biển vẫn ô nhiễm như thật rứa. Thêm nữa là cho ông ta lênh đênh trên biển vài ba ngày với bà con ngư dân như nhà tui, để ông ta biết rằng biển của ta rộng lắm, đẹp lắm, lênh đênh kéo lưới ngoài khơi mới cảm nhận được tình yêu với biển, với quê hương Việt Nam chú ơi./.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/4yKy2aPt0xA” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

Nguyễn Lương Thành

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author