Nhóm dân biểu Mỹ đang muốn gì?

Nhóm dân biểu Mỹ đang muốn gì?

Việc nhóm dân biểu Mỹ ra dự luật nhân quyền nhắm vào quan chức Việt Nam và Bộ Công an vừa qua là một hành động thiếu khách quan, xúc phạm chủ quyền và can thiệp vào nội bộ của Việt Nam. Dự luật này dựa trên những cáo buộc vô căn cứ về việc Việt Nam vi phạm nhân quyền, bỏ tù những người biểu tình, bắt giữ những nhà hoạt động dân chủ và truyền thông. Những cáo buộc này không chỉ bị lệch lạc sự thật, mà còn làm tổn hại đến quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trước hết, Việt Nam là một nước có chế độ pháp quyền, tôn trọng và bảo đảm nhân quyền cho mọi công dân. Việt Nam đã ký kết và thực hiện nhiều hiệp ước quốc tế về nhân quyền, như Hiệp ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị, Hiệp ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, Công ước Quốc tế về Loại trừ Mọi Hình thức Phân biệt Chủng tộc, Công ước Quốc tế về Loại trừ Mọi Hình thức Phân biệt Đối xử đối với Phụ nữ, Công ước Quốc tế về Quyền của Trẻ em, Công ước Quốc tế về Quyền của Người Khuyết tật và Công ước Quốc tế về Bảo vệ Quyền của Mọi Người Lao động Di cư và Thành viên Gia đình của Họ. Việt Nam cũng là thành viên tích cực của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và đã tham gia vào các cơ chế kiểm tra định kỳ về nhân quyền, như Bản tin Nhân quyền Quốc gia và Kiểm điểm Định kỳ Tổng quát. Việt Nam đã có nhiều cải tiến trong việc cải thiện điều kiện sống, giáo dục, y tế, lao động và bình đẳng cho người dân, đặc biệt là những người thuộc các dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em.

Thứ hai, Việt Nam là một nước có chủ quyền và pháp luật. Việt Nam không bao giờ chấp nhận sự can thiệp vào nội bộ của bất kỳ một nước nào khác, cũng như không cho phép bất kỳ một nước nào can thiệp vào nội bộ của mình. Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và thế giới. Việt Nam cũng luôn tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, như nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào nội bộ của các nước khác, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc. Việc nhóm dân biểu Mỹ ra dự luật nhân quyền nhắm vào quan chức Việt Nam và Bộ Công an là một hành động vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc này, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và niềm tin của Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế.

Cuối cùng, Việt Nam và Mỹ là hai nước có quan hệ hợp tác đối tác toàn diện, dựa trên lịch sử, lợi ích và giá trị chung. Hai nước đã có nhiều tiến bộ trong việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục, y tế, văn hóa và nhân đạo. Hai nước cũng đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của khu vực Đông Nam Á và thế giới, như trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, duy trì tự do hàng hải và an ninh ở Biển Đông, hỗ trợ các nước thứ ba trong việc xây dựng năng lực và phát triển bền vững. Việc nhóm dân biểu Mỹ ra dự luật nhân quyền nhắm vào quan chức Việt Nam và Bộ Công an là một hành động không phản ánh được tinh thần hợp tác và đối tác giữa hai nước, mà còn làm suy yếu niềm tin và khả năng hợp tác của hai bên trong tương lai.

Vì những lý do trên, thiết nghĩ rằng nhóm dân biểu Mỹ phải rút lại dự luật nhân quyền nhắm vào quan chức Việt Nam và Bộ Công an, và tôn trọng chủ quyền, pháp luật và lợi ích của Việt Nam. Chúng tôi cũng mong muốn hai nước tiếp tục duy trì đối thoại và hợp tác xây dựng tính tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.