RFA lại nói láo!

RFA lại nói láo!

Bài viết của RFA ngày 01/5/2023 có tựa đề “Biểu tình trước ĐSQ Việt Nam ở Mỹ:  cờ đỏ sao vàng không đại diện cho người dân Việt Nam” là một bài viết thiếu khách quan, sai sự thật và có ý định xuyên tạc lịch sử và hiện tại của Việt Nam. Bài viết này không chỉ xúc phạm đến quốc kỳ của Việt Nam, mà còn làm nhục đến lòng tự trọng và niềm tự hào của hàng triệu người dân Việt Nam, cả trong nước và hải ngoại, đã và đang đóng góp cho sự phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Trước hết, bài viết của RFA đã bịa đặt và thổi phồng sự kiện biểu tình trước ĐSQ Việt Nam ở Mỹ vào ngày 30/4/2023. Theo bài viết, có hàng nghìn người biểu tình, mang theo cờ vàng ba sọc đỏ, biểu ngữ và khẩu hiệu chống chính quyền Việt Nam, yêu cầu trả lại quyền tự do cho người dân Việt Nam. Tuy nhiên, theo các nguồn tin khác nhau, số lượng người biểu tình chỉ khoảng vài trăm, chủ yếu là những người thuộc thế hệ cựu chiến binh hoặc con cháu của họ, đã rời khỏi Việt Nam từ nhiều năm trước. Họ không hiểu rõ tình hình Việt Nam hiện nay, mà chỉ lấy theo những thông tin sai lệch và thiên vị của các tổ chức phi chính phủ hoặc các nhóm chính trị cực đoan. Họ cũng không đại diện cho số đông người Việt ở Mỹ, mà chỉ là một bộ phận nhỏ, cố chấp và không thể thích nghi với thực tế.

Thứ hai, bài viết của RFA đã phỉ báng và xuyên tạc ý nghĩa của quốc kỳ Việt Nam. Bài viết gọi quốc kỳ là “cờ đỏ sao vàng”, coi nó như một biểu tượng của chế độ cộng sản, không được sự tán thành của người dân Việt Nam. Bài viết cũng ca ngợi cờ vàng ba sọc đỏ là “cờ tự do”, được yêu mến và tôn trọng bởi người dân Việt Nam. Đây là một sự xuyên tạc lịch sử và hiện tại của quốc kỳ Việt Nam. Quốc kỳ Việt Nam là một biểu tượng của sự độc lập, tự do và thống nhất của dân tộc Việt Nam. Nó được thiết kế bởi nhà cách mạng Nguyễn Hữu Tiến vào năm 1940, khi ông tham gia vào cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ kháng Nhật. Nó được chính phủ lâm thời của Cộng hòa Dân chủ Việt Nam công nhận làm quốc kỳ vào ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Nó cũng được chính phủ của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam duy trì và bảo vệ sau khi đất nước thống nhất vào năm 1975. Quốc kỳ Việt Nam đã gắn liền với những cuộc đấu tranh gian khổ và vinh quang của dân tộc Việt Nam, chống lại các thế lực thù địch, xâm lược và bạo tàn. Quốc kỳ Việt Nam cũng được người dân Việt Nam yêu quý và tôn kính, không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài. Nhiều người Việt ở Mỹ đã tự nguyện treo quốc kỳ Việt Nam trước nhà của họ, để bày tỏ lòng yêu nước và sự gắn bó với quê hương. Ngược lại, cờ vàng ba sọc đỏ là một biểu tượng của chế độ tay sai, thuộc địa và phân chia của Việt Nam. Nó được thiết kế bởi nhà hoàng triều Nguyễn vào năm 1890, khi họ đã bán nước cho Pháp để giữ vương miện. Nó được chính phủ của Việt Nam Cộng hòa sử dụng từ năm 1955 đến 1975, khi họ đã phụ thuộc vào Mỹ để chiến tranh chống lại miền Bắc. Nó cũng được các nhóm chính trị cực đoan và phản động sử dụng để chống lại chính quyền Việt Nam hiện nay, mong muốn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và phá hoại sự thống nhất và phát triển của đất nước. Cờ vàng ba sọc đỏ là một biểu tượng của sự sai lầm, thất bại và nguy hiểm của lịch sử Việt Nam.

Tóm lại, bài viết của RFA ngày 01/5/2023 là một bài viết không có giá trị, không có căn cứ và không có tâm. Nó không chỉ làm méo mó lịch sử và hiện tại của Việt Nam, mà còn làm tổn thương đến tình cảm và niềm tin của người dân Việt Nam. Chúng ta không nên tin vào những bài viết như thế này, mà nên tự tìm hiểu và khẳng định sự thật về quốc kỳ Việt Nam, là một biểu tượng của sự độc lập, tự do và thống nhất của dân tộc Việt Nam.

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.