Lại luận điệu cũ rích xuyên tạc ngày 30/4

Lại luận điệu cũ rích xuyên tạc ngày 30/4

Đến hẹn lại lên, cứ đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 hàng năm là bọn phản động và các thế lực thù địch lại cố gắng xuyên tạc lịch sử, gây hiểu lầm và hoang mang cho dư luận. Một trong số luận điệu được chúng sử dụng là gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam là nội chiến. Đây là một luận điểm vô căn cứ, sai sự thật và xúc phạm đến lòng tự trọng, lòng yêu nước và sự hy sinh của hàng triệu người Việt Nam đã đứng lên đấu tranh cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Chúng ta cần nhìn lại quá trình lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau khi giành được chiến thắng lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954), dân tộc Việt Nam đã ký Hiệp định Genève với các bên liên quan, trong đó có sự tham gia của Hoa Kỳ. Theo Hiệp định Genève, Việt Nam được tạm thời chia làm hai miền Bắc và Nam theo vĩ tuyến 17, để tiến hành bầu cử quốc gia nhằm tái lập chính quyền thống nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam vào năm 1956. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã vi phạm Hiệp định Genève, can thiệp vào miền Nam Việt Nam, lập ra chế độ Ngô Đình Diệm bạo tàn và phi pháp, ngăn cản việc tổ chức bầu cử quốc gia và tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam. Đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam.

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, dân tộc Việt Nam đã thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm và anh hùng. Miền Bắc Việt Nam đã trở thành hậu phương vững chắc, cung cấp vũ khí, người và vật chất cho miền Nam. Miền Nam Việt Nam đã trở thành chiến trường quyết liệt, nơi hàng triệu người dân đã tham gia vào các tổ chức cách mạng như Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam… để chống lại quân xâm lược Hoa Kỳ và các đồng minh. Cả hai miền Bắc và Nam đều là một dân tộc Việt Nam, có cùng một ý chí, một mục tiêu và một kẻ thù. Đó không phải là nội chiến giữa hai phe hay hai nước khác nhau, mà là cuộc kháng chiến giữa dân tộc Việt Nam với kẻ xâm lược ngoại bang.

Cuối cùng, cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam đã kết thúc bằng chiến thắng hoàn toàn của nhân dân Việt Nam. Ngày 30/4/1975, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã giải phóng thành phố Sài Gòn, đánh sập chế độ Ngô Đình Diệm, đánh đuổi quân xâm lược Hoa Kỳ và các đồng minh. Ngày 2/7/1976, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và quyết định đặt tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó là ngày lịch sử, ngày mà dân tộc Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, là thống nhất đất nước, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc.

Từ những sự kiện lịch sử trên, chúng ta có thể thấy rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam là một cuộc kháng chiến chính nghĩa, anh dũng và vĩ đại. Đó không phải là nội chiến, mà là cuộc chiến tranh giữa hai bên có quan hệ chủ thể – đối tượng, giữa dân tộc Việt Nam với kẻ xâm lược Hoa Kỳ và các đồng minh. Luận điểm xuyên tạc của bọn phản động và các thế lực thù địch khi gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam là nội chiến là một luận điểm sai lầm, phi lý và nguy hiểm. Chúng ta cần phải nhận thức rõ và phản đối mạnh mẽ luận điểm này, để bảo vệ lịch sử, bảo vệ chủ quyền và bảo vệ sự thật.

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.