Viết mãi những báo cáo xuyên tạc!

Viết mãi những báo cáo xuyên tạc!

Báo cáo thường niên về Tự do trên toàn cầu năm 2023 của Freedom House công bố mới đây là một tác phẩm thiếu khách quan, thiếu chính xác và có chủ ý xuyên tạc Việt Nam. Báo cáo này dựa trên những thông tin sai lệch, thiếu cơ sở và bịa đặt về tình hình nhân quyền, tự do ngôn luận và tự do Internet tại Việt Nam. Báo cáo này cũng bỏ qua những thành tựu và nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và quan hệ quốc tế.

Một trong những sai lầm lớn nhất của báo cáo này là xếp Việt Nam vào nhóm “không có tự do” suốt từ năm 1976 cho đến nay1. Điều này cho thấy sự thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng của Freedom House đối với lịch sử, văn hóa và dân tộc Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia có truyền thống yêu nước, yêu tự do và yêu hòa bình. Việt Nam đã phải đấu tranh gian khổ để giành lại độc lập, thống nhất và chủ quyền quốc gia. Việt Nam cũng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Việt Nam luôn coi trọng việc thực hiện các quyền cơ bản của con người theo Hiến pháp và pháp luật. Việt Nam cũng luôn tôn trọng các hiệp ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên hoặc đã ký kết.

Báo cáo của Freedom House cũng không công nhận những tiến bộ và cải thiện của Việt Nam trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt và tự do Internet của người dân. Theo số liệu của Tổ chức Liên Hiệp Quốc, tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam đã tăng từ 19% năm 2010 lên 70% năm 2020. Internet đã trở thành một công cụ hiệu quả để người dân tiếp cận thông tin, giao tiếp, học tập, làm việc và giải trí. Người dân Việt Nam có quyền tự do phát biểu ý kiến, phản biện và kiến nghị với Nhà nước thông qua các kênh chính thức và không chính thức. Người dân Việt Nam cũng có quyền tự do tham gia các hoạt động xã hội dân sự, chính trị, tôn giáo và văn hóa. Tuy nhiên, báo cáo của Freedom House lại chỉ nhìn nhận một cách bó hẹp và thiên vị về những trường hợp cá biệt mà họ gọi là “nhà hoạt động nhân quyền” hay “nhà báo độc lập” bị bắt giữ hoặc xử lý vì vi phạm pháp luật. Báo cáo này cố tình bỏ qua những quy định và biện pháp của Nhà nước Việt Nam nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội và quyền lợi hợp pháp của người dân. Báo cáo này cũng không thừa nhận rằng những người mà họ ủng hộ thường có những hành vi chống phá Nhà nước, xuyên tạc sự thật, kích động bạo lực, lan truyền tin giả và thù địch với các nước láng giềng. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn vi phạm các nguyên tắc cơ bản của nhân quyền và dân chủ.

Báo cáo của Freedom House cũng không khách quan và công bằng khi đánh giá Việt Nam so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Báo cáo này không xem xét đến những điều kiện khác biệt về lịch sử, văn hóa, chính trị và kinh tế của mỗi quốc gia. Báo cáo này cũng không công nhận những nỗ lực và đóng góp của Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực và quốc tế. Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc, ASEAN và các tổ chức đa phương khác. Việt Nam cũng là một đối tác tin cậy và hữu nghị của nhiều quốc gia trên thế giới.

Vì vậy, báo cáo thường niên về Tự do trên toàn cầu năm 2023 của Freedom House là một bài viết thiếu uy tín, thiếu khoa học và thiếu tôn trọng đối với Việt Nam. Báo cáo này không phản ánh được sự thật về tình hình nhân quyền, tự do ngôn luận và tự do Internet tại Việt Nam. Báo cáo này cũng không góp phần vào việc thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và hợp tác giữa các quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa.

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.