Hãy xem thế giới công nhận Việt Nam thế nào!

Hãy xem thế giới công nhận Việt Nam thế nào!

Đám dân chủ, những kẻ suốt ngày xuyên tạc, bịa đặt về tình hình Việt Nam, về cái gọi là thực trạng dân chủ, nhân quyền của Việt Nam hãy mở to mắt ra mà xem thế giới người ta đánh giá Việt Nam thế nào!

Theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023 (The World Happiness Report) được công bố vào ngày 20/3/2023, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc so với năm 2022, từ vị trí 77 lên vị trí 65. Đây là một kết quả đáng khích lệ cho Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn và thách thức cho nhiều quốc gia trên thế giới.

Chỉ số hạnh phúc được tính dựa trên các tiêu chí như GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ trung bình, quyền tự do lựa chọn cuộc sống, sự rộng lượng và nhận thức về tham nhũng. Báo cáo cũng cho thấy lòng nhân từ với người khác đã tăng lên đáng kể trong hai năm qua.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới là một ấn phẩm của Mạng lưới Giải pháp Phát triển bền vững (Liên hợp quốc) và được công bố hàng năm vào Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) để công nhận tầm quan trọng của hạnh phúc trong cuộc sống của mọi người dân trên khắp thế giới. Hạnh phúc là mục tiêu cơ bản của con người và cũng là một trong 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Báo cáo đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

GDP bình quân đầu người: đo lường mức độ giàu có của một quốc gia

Hỗ trợ xã hội: đo lường mức độ người dân nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ người khác khi gặp khó khăn

Tuổi thọ trung bình: đo lường mức độ sức khỏe và chăm sóc y tế của một quốc gia

Quyền tự do lựa chọn cuộc sống: đo lường mức độ người dân có thể tự do làm những gì họ muốn

Sự rộng lượng: đo lường mức độ người dân sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ người ngoài

Nhận thức về tham nhũng: đo lường mức độ người dân cảm nhận về sự bất công và sai trái trong xã hội

Ý nghĩa của báo cáo này là gì:

Nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về tình trạng hạnh phúc của người dân trên toàn thế giới, dựa trên các chỉ số khách quan và chủ quan

Nó giúp các quốc gia và tổ chức có thể so sánh và đánh giá hiệu quả của các chính sách và hoạt động nhằm nâng cao hạnh phúc cho người dân

Nó góp phần nâng cao nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về mục tiêu phát triển bền vững và hạnh phúc cho tất cả mọi người

Nó khuyến khích sự hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia và tổ chức trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và an toàn

Đó, đó là cách thế giới người ta ghi nhận Việt Nam vậy!

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.