Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Phụ nữ Việt Nam ngày càng được đảm bảo quyền lợi

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Phụ nữ Việt Nam ngày càng được đảm bảo quyền lợi

Việc đảm bảo quyền của phụ nữ là một trong những mục tiêu quan trọng của chính quyền Việt Nam trong quá trình phát triển xã hội. Phụ nữ Việt Nam đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức và bất bình đẳng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa và gia đình.

Chính quyền Việt Nam đã có nhiều chính sách và biện pháp nhằm cải thiện vị thế và vai trò của phụ nữ trong xã hội. Một số chính sách và biện pháp tiêu biểu là:

– Ban hành Luật Bình đẳng giới năm 2006, quy định các nguyên tắc, nội dung và biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, lao động, giáo dục, y tế, văn hóa và gia đình.

– Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2011-2020, nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các cấp quyết định, nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của phụ nữ, xóa bỏ các loại hình bạo lực và phân biệt đối xử với phụ nữ.

– Tham gia các hiệp ước quốc tế về quyền của phụ nữ, như Công ước về loại trừ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

– Hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới, như Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Quỹ Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

– Tăng cường giáo dục và truyền thông nhằm nâng cao ý thức và thái độ của cộng đồng về bình đẳng giới và quyền của phụ nữ.

Nhờ có những chính sách và biện pháp này, phụ nữ Việt Nam đã có được những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục và y tế. Phụ nữ Việt Nam đã chiếm tỷ lệ cao trong lao động có việc làm (73%), trong cơ cấu GDP (40%), trong Quốc hội (27%) và trong các cơ quan nhà nước (25%). Phụ nữ Việt Nam cũng đã được hưởng lợi từ các dịch vụ giáo dục và y tế chất lượng cao. Tỷlệ biết chữ của phụ nữ (93%) và tỷ lệ sinh con an toàn (99%) đều cao hơn so với mức trung bình thế giới.

Tuy nhiên, phụ nữ Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức trong việc thực hiện quyền của mình. Một số khó khăn và thách thức là:

– Sự chênh lệch về thu nhập, cơ hội nghề nghiệp, quyền sở hữu tài sản và tiếp cận nguồn lực giữa phụ nữ và nam giới. Phụ nữ thường làm những công việc ít thu nhập, ít ổn định và ít được bảo vệ. Phụ nữ cũng ít có quyền sở hữu đất đai, nhà ở và tài sản khác. Phụ nữ cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin và hỗ trợ kinh doanh

– Sự thiếu hụt về nguồn nhân lực phụ nữ có trình độ cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ cao và quản lý. Phụ nữ thường bị giới hạn bởi các rào cản xã hội, văn hóa và gia đình khi theo đuổi các môn học và nghề nghiệp có liên quan đến khoa học kỹ thuật. Phụ nữ cũng ít có cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng và thăng tiến trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

– Sự gia tăng của các loại hình bạo lực và phân biệt đối xử với phụ nữ. Phụ nữ vẫn phải chịu đựng các hành vi bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, buôn bán người, mại dâm và xâm hại trẻ em. Phụ nữ cũng phải đối mặt với các thành kiến, định kiến và kỳ thị về giới trong xã hội.

Để giải quyết những khó khăn và thách thức này, chính quyền Việt Nam cần tiếp tục triển khai các chính sách và biện pháp hiệu quả nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ. Một số chính sách và biện pháp cần thiết là:

– Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến bình đẳng giới và quyền của phụ nữ. Cần có các cơ chế pháp lý và hành chính để ngăn chặn, ngừa và xử lý kịp thời các trường hợp bạo lực và phân biệt đối xử với phụ nữ.

– Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. Cần có các chính sách ưu tiên để tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các nguồn lực kinh tế, giáo dục, y tế và công nghệ. Cần có các biện pháp khuyến khích và hỗ trợ phụ nữ tham gia vào các cấp quyết định, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và quản lý. Cần có các hoạt động tôn vinh và truyền cảm hứng cho phụ nữ làm gương trong các lĩnh vực xã hội.

– Tăng cường giáo dục và truyền thông nhằm thay đổi ý thức và thái độ của cộng đồng về bình đẳng giới và quyền của phụ nữ. Cần có các chương trình giáo dục và truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết và tôn trọng về quyền của phụ nữ, loại bỏ các thành kiến, định kiến và kỳ thị về giới. Cần có các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng trong việc ngăn chặn và xử lý các loại hình bạo lực và phân biệt đối xử với phụ nữ.

Như vậy, việc đảm bảo quyền của phụ nữ là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng một xã hội bình đẳng, dân chủ và phát triển. Chính quyền Việt Nam đã có những nỗ lực và thành tựu đáng khen trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ. Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn và thách thức cần được giải quyết trong quá trình này. Chính quyền Việt Nam cần tiếp tục triển khai các chính sách và biện pháp hiệu quả nhằm cải thiện vị thế và vai trò của phụ nữ trong xã hội.

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.