“Hình sự hóa Tin Lành” là gì hả “Việt tân”?

“Hình sự hóa Tin Lành” là gì hả “Việt tân”?

Trước những năm 2002, năm 2004 và năm 2008 nhiều người nghe về tổ chức có cái tên rất tôn giáo là “Tin lành Đê ga” tại Tây Nguyên. Những tưởng rằng tổ chức này đã dần đi vào dĩ vẳng do có nhiều hoạt động liên quan tới chính trị, không đáp ứng nhu cầu thực tế tôn giáo của người dân thì thời gian gần đây tại Tây Nguyên nổi lên tổ chức khác gọi là “Tin lành Đấng Christ các dân tộc Việt Nam”.

Trang facebook của tổ chức phản động “Việt tân” mới đây cho rằng chính quyền Việt Nam đang “Hình sự hóa Tin lành”, tức muốn nhắc tới việc chính quyền không muốn Tin lành phát triển ở trong nước bằng việc sử dụng các công cụ pháp luật để “đàn áp”.

Thực tế thì quan điểm của Việt Tân hay các nước như Mỹ, Úc, EU luôn cho rằng “Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo”, hàng năm họ gửi đến Việt Nam hàng đoàn tổ chức phi chính phủ để đánh giá tự do tôn giáo cho Việt Nam, rồi họ biến thành các báo cáo trước Quốc hội, nghị viện các nước để có thể khép Việt Nam thành nước vi phạm, phải có “luật” để xử Việt Nam.

Đối với đạo Tin lành cũng như các tôn giáo khác được hưởng đầy đủ các quy định do thiết chế nhà nước đặt ra, nếu ai chịu khó đọc Hiến pháp năm 2013 điều 24 quy định rõ về quyền tự do tôn giáo; rồi nếu ai đọc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 thì có lẽ sẽ nhìn nhận khác hơn.

Việc ở Việt Nam tồn tại hơn 100 hệ phái Tin lành mà chỉ có 13 hệ phái được cấp công nhận tư cách pháp nhân cho thấy còn rất nhiều hệ phái Tin lành mới thành lập, chưa được sự công nhận của chính quyền. Sau khi Chỉ thị số 01 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành, hầu hết các hệ phái được hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các địa điểm mà chính quyền cho là đáp ứng yêu cầu sinh hoạt cho người dân.

Vậy là tổ chức “Tin lành Đấng Christ các dân tộc Việt Nam” nằm trong số hơn 80 hệ phái chưa được công nhận tư cách pháp nhân ở Việt Nam. Nhưng tại sao tổ chức này lại các tổ chức chống đối và các nước phương Tây quan tâm như vậy?

Đơn giản rằng mục tiêu của tổ chức này không chỉ hoạt động đạo Tin lành thuần túy, mà ẩn đằng sau lớp áo Tin lành là hoạt động chính trị, điều này khiến chính quyền có những động thái để làm rõ bản chất thực của tổ chức này.

Còn nhớ trước đây “Tin lành Đê ga” cũng hô hào khẩu hiệu là Tin lành cho người dân tộc ở Tây Nguyên nhưng lại đi kích động biểu tình, gây bạo loạn, phá rối an ninh làm cho tình hình chính trị biến động nên phía cơ quan chức năng đã kiên quyết không để các hình thái tổ chức dạng như Tin lành Đê ga tồn tại sau lớp áo khoác tôn giáo.

Vậy nên những người đi theo tổ chức “Tin lành Đấng Christ” hoàn toàn có thể sinh hoạt Tin lành tại các tổ chức được công nhận, có thực lực quy mô lớn, hoạt động thuần túy đạo Tin lành ở Tây Nguyên đó là hệ phái Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) – đây là tổ chức uy tín, nhiều mục sư, chức việc có trình độ cao.

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.