Tà đạo Bà Cô Dợ – Bài 4: Các giải pháp đẩy lùi tà đạo này

Tà đạo Bà Cô Dợ – Bài 4: Các giải pháp đẩy lùi tà đạo này

Với mục đích vô cùng thâm độc là tập hợp lực lượng, đòi ly khai, tự trị, thành lập nhà nước riêng, tà đạo “Bà Cô Dợ” chính là một trong những phương tiện giúp chúng thực hiện ý đồ chính trị đen tối đó. Nhiều người dân tộc thiểu số đã vướng vòng lao lý, gia đình ly tán, cuộc sống bấp bênh chỉ vì nghe theo các thế lực thù địch chống đối chính quyền. Tà đạo “Bà Cô Dợ” và nhiều tổ chức tương tự là điển hình cho “cái gậy chọc vào bánh xe” đoàn kết, phát triển, truyền thống văn hóa, bản sắc tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc, trong đó có đồng bào Mông, Thái.

Tà đạo bị đẩy lùi, điều đó cũng đồng nghĩa với âm mưu chống phá của các đối tượng thù địch đã bị lật tẩy, triệt phá. Để bảo vệ cuộc sống bình yên của chính mình và những người xung quanh, mỗi người dân nên cảnh giác, chủ động và tích cực đấu tranh lật tẩy những mưu đồ đen tối đội lốt tôn giáo ra trước ánh sáng công lý và pháp luật. Đó là việc cần làm, nhất thiết phải là của tất cả người Việt Nam yêu nước chân chính

Những luận điệu tuyên truyền phản khoa học trên thay lời muốn nói thêm một lần nữa khẳng định, hiện tượng mang màu sắc tôn giáo có tên gọi “Bà Cô Dợ” đã lợi dụng niềm tin tín ngưỡng của chính đồng bào Mông, đi ngược lại mong muốn phát triển, xâm hại trực tiếp truyền thống văn hóa lâu đời, bản sắc tốt đẹp của dân tộc Mông. Đó là hành vi của những kẻ mưu đồ chống phá Nhà nước, lật đổ chính quyền nhân dân, gây chia rẽ đại.

Để đẩy lùi và ngăn chặn tà đạo nói chung, tà đạo Bà Cô Dợ nói riêng, biện pháp chủ yếu hiện nay là vận động, tuyên truyền để người dân nhận thức rõ bản chất phản động, lừa đảo, đi ngược lại chủ trương đại đoàn kết của Đảng, Nhà nước. Cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cần tăng cường xuống địa bàn tuyên truyền, vận động quần chúng và đấu tranh, ngăn chặn, xóa bỏ hai tà đạo, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Cơ quan chức năng tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với dân kết hợp với chiếu phim tuyên truyền tại các bản bị ảnh hưởng.

Dù đã đạt được những hiệu quả nhất định nhưng công tác đấu tranh, xoá bỏ tà đạo này đã và đang đặt ra cho lực lượng chức năng những khó khăn bởi âm mưu của các đối tượng cầm đầu “Bà Cô Dợ” không thay đổi. Chúng tiếp tục lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo người Mông tham gia lập “Nhà nước riêng”. Trong đó, các đối tượng cầm đầu tà đạo “Bà Cô Dợ” từ nước ngoài tiếp tục tuyên truyền, móc nối, chỉ đạo gửi tiền tài trợ số cầm đầu, cốt cán tại các địa bàn để lôi kéo đồng bào dân tộc Mông tham gia tổ chức.

Cùng với việc tuyên truyền, chính quyền các địa phương đã tiếp tục ưu tiên đầu tư, phát triển toàn diện các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ở các địa bàn; vận động nhân dân tích cực tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn; đẩy mạnh việc phát động phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phù hợp thiết thực với từng địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc phát huy vai trò của người dân tộc thiểu số, nhất là những người có uy tín trong công tác tuyên truyền.

Cùng với đó là địa bàn hoạt động của tà đạo ở các xã vùng sâu, vùng cao, biên giới, giao thông đi lại khó khăn; đối tượng tin theo phần lớn là người Mông, có cuộc sống khó khăn; nhận thức của một bộ phận quần chúng nhân dân về pháp luật, giáo lý và giáo luật còn hạn chế nên dễ bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia tà đạo này.

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.