Bạn nghĩ sao nếu Việt Nam rất khó trở thành một nước có mức thu nhập cao?

Bạn nghĩ sao nếu Việt Nam rất khó trở thành một nước có mức thu nhập cao?

(*) Dẫn chứng từ Thái Lan

Nhiều nhận định cho rằng, Thái Lan sẽ trở thành quốc gia lớn đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mắc “bẫy thu nhập trung bình”, “già trước khi giàu”.

Đây sẽ là minh chứng cho những quốc gia đang phát triển, nếu không bứt phá trong giai đoạn “dân số vàng” sẽ khó vượt qua “bẫy thu nhập trung bình” và sẽ không bao giờ trở nên thịnh vượng.

(*) Thực trạng từ Việt Nam

Thời kỳ “dân số vàng” của Việt Nam đã trôi qua 15 năm (bắt đầu từ năm 2007) , nhưng đến năm 2022 Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nền kinh tế có mức thu nhập trung bình thấp. Các chuyên gia kinh tế nhận định, giai đoạn từ 2020-2030 là thời gian tối ưu của “dân số vàng”, bởi sau đó sẽ bắt đầu suy giảm dần.

Vì vậy, đây là cơ hội cực kỳ quan trọng đối với phát triển kinh tế của Việt Nam. Nếu không tạo ra sự “phát triển thần kỳ”, sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia thịnh vượng.

Vậy thế nào là sự “phát triển thần kỳ” đang nói tới?

Năm 2021, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 3.500 USD. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD, tương đương Malaysia năm 2007 và Thái Lan năm 2019.

Ý kiến từ giới chuyên môn cho rằng, với mức tăng trưởng GDP bình quân 7%/năm, Việt Nam có thể đuổi kịp các nước như Thái Lan hay Malaysia .

Nhưng tăng trưởng GDP của Việt Nam đang giảm “bền vững”.

Giai đoạn 1991-2000, tăng trưởng GDP bình quân đạt 7,56%/năm;

Giai đoạn 2001-2010, đạt 7,26%/năm

Giai đoạn 2011-2020 đạt 5,95%/năm.

Giai đoạn 2021-2030 sẽ rất khó đạt trên 7%/ năm

Vậy nên việt Vượt qua Thái Lan là có thể nhưng vượt qua ” bẫy thu nhập trung bình” để trở nên thịnh vượng (điều dân số già của Thái Lan đang phải đối mặt) là điều rất khó cho Việt Nam

 

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.