Đừng cố gắng lật sử, bao biện!

Đừng cố gắng lật sử, bao biện!

Nói chung dân xứ này ngoại trừ một bộ phận cực đoan húngchó ra thì cơ bản lành, thuần và dễ bảo. Còn lại, việc đối đãi giữa các triều đại trước – sau như thế nào ấy đều là do kẻ cầm quyền. “Thắng làm vua, thua làm giặc”, ấy là cái lý ngàn đời xưa nay vẫn thế, dưng mà kẻ chiến thắng khi lên cầm quyền đối xử với kẻ thất thế ra sao thì lịch sử cũng có muôn hình vạn trạng, nhưng đến mức truy cùng diệt tận đem hết cả gia tộc hoàng thân quốc thích của tiền triều ra mà bắn, mà chém hay cho voi giày ngựa xé, thậm chí quật hết cả mồ mả tổ tiên người ta lên đái ỉa vào xương cốt rồi cho nghiền nát thì lịch sử chỉ ghi lại có Gia Long – Nguyễn Ánh. Lịch sử cũng chưa từng ghi nhận trường hợp nào có số lần cắt nhượng cương thổ tổ quốc cho nước ngoài để cầu viện họ đưa quân vào giết hại đồng bào mình chỉ vì muốn thực hiện tham vọng thống trị thiên hạ – nhiều như Gia Long – Nguyễn Ánh. Bọn nào bênh vực bảo rằng Gia Long dù có cắt nhượng lãnh thổ cho ngoại bang thật nhưng cũng là người có công lớn trong mở mang bờ cõi thì đó là một cách nguỵ biện xàm nốl. Ơ kìa, thế cứ có công mở mang thì nghĩa là có quyền cắt nhượng lãnh thổ cho ai tuỳ thích à? Mà việc mở mang bờ cõi ấy đâu phải một mình con Ánh làm và phải tốn bao xương máu của dân đấy chứ đâu phải thích lên phẩy tay là có như thấy cung tần mỹ nữ ngon mắt là phẩy tay lôi lên mà chén được.

Ngẫm đi ngẫm lại, chả thấy có triều đại nào mà lại trân trọng và bảo tồn những di sản của các triều đại trước được như triều đại nhà Cộng sản. Không nói đến di sản của các triều đại khác, chứ phải Cụ mà lên cầm quyền thì Cụ không chắc rằng dững lăng mộ với cung đình của nhà Nguyễn còn tồn tại được, Cụ thật. Không có một cuộc tắm máu nào nhằm vào con cháu hay thân thích hoàng tộc nhà Nguyễn sau khi anh em Cộng sản giành được chính quyền; cũng không có mồ mả, cung điện nào bị quật lên hay đập phá cả, mặc dù những người Cộng sản gạo cội đã và vẫn luôn coi nhà Nguyễn từ thời Gia Long là triều đại phản động – có tội với lịch sử dân tộc, tổ quốc… Thậm chí, như Bảo Đại – là vị vua cuối cùng còn được chính phủ lâm thời VNDCCH của Việt Minh lúc bấy giờ mời làm Cố vấn – như là một sự hậu đãi…

Nói thì nói thế, không luận tội và không quật mồ đập mả thì cũng không có nghĩa là phải suy tôn như là anh hùng dân tộc giống như cái cách mà một vài kẻ đầu tôm não cớt đang đòi phải suy tôn Gia Long – Nguyễn Ánh mấy hôm nay. Lại còn đòi tổ chức giỗ hay lễ mừng ngày Nguyễn Ánh lên ngôi phải ở tầm ngang với Giỗ Tổ Hùng Vương thì kinh quá. Đến như giỗ Cụ Hồ còn chưa ai đặt vấn đề thì Gia Long làm gì đến lượt…

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.