Sự xuyên tạc của Đinh Hữu Thoại

Sự xuyên tạc của Đinh Hữu Thoại

Trên facebook cá nhân, tên linh mục phản động Giuse Đinh Hữu Thoại của Dòng Chúa cứu thế Việt Nam đã chia sẻ một bài viết khá dài của Phạm Văn Hải với tiêu đề cũng đầy bí ẩn: “CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM RẤT ÍT NGƯỜI BIẾT”.

Bài viết có đoạn: “Trước thế kỷ 20, cuộc xâm lược cuối cùng của Trung Quốc vào Việt Nam là cuộc xâm lược nào? Trong sự kiện ấy, ai là tổng chỉ huy của quân đội Trung Quốc? Ai là người đánh bại đội quân xâm lược đó?

Hầu hết người được hỏi đều trả lời: Đó là cuộc xâm lược của Mãn Thanh thời Hoàng đế Càn Long vào năm 1789, chỉ huy đội quân xâm lược là Tôn Sỹ Nghị, người đánh bại đội quân xâm lược đó là Hoàng đế Quang Trung.

Chỉ có một học giả duy nhất trả lời đúng: Cuộc xâm lược cuối cùng là vào thế kỷ 19, thời Từ Hy thái hậu của Mãn Thanh, chỉ huy đội quân xâm lược là Phùng Tử Tài, còn người đánh bại cuộc xâm lược đó của Trung Quốc là… thực dân Pháp”.

Bài viết cũng đặt ra câu hỏi: “Tại sao hầu hết những người am tường sách vở ở Việt Nam mà tôi có dịp được hỏi lại hoàn toàn không nhớ gì về cuộc xâm lược trong thế kỷ 19 này của Trung Quốc?

Vì nó hoàn toàn bị xoá khỏi lịch sử. Nó không được dạy trong chương trình sử ở cả bậc đại học lẫn trung học”.

Ở đây, đối với những cứ liệu lịch sử mới nên việc khẳng định đúng – sai ngay e là hơi khiên cưỡng và không cần thiết. Cho nên, cách tiếp cận tốt nhất là chấp nhận nó, cứ xem như chính nước Pháp đã giúp chúng ta đánh bại đội quân xâm lược Trung Quốc thời Từ Hy thái hậu của Mãn Thanh. Và cũng cứ cho như lí do khiến nó bị quên lãng cũng là đúng.

Thì sẽ có một vấn đề ngay lập tức được đặt ra, đó là phải chăng nước Pháp ra tay chống lại quân xâm lược Mãn Thanh Trung Quốc vì họ yêu thương, muốn bao bọc cho dân tộc Việt Nam ta lúc đó hay còn những toan tính nào khác?

Đúng là những kẻ lật sử trắng trợn. Với những kiến thức lịch sử sơ đẳng,  không quá khó để có câu trả lời, bởi với việc ngày 1/9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công cửa biển Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược của thực dân phương Tây ở Việt Nam, uy hiếp cửa ngõ phía Nam của kinh đô Huế, đe dọa sự tồn vong của triều đình nhà Nguyễn và sau đó là chiếm toàn cõi Việt Nam đã trả lời thay chúng ta những băn khoăn đó.

Và như thế, không phải ngẫu nhiên những chi tiết lịch sử như thế bị lãng quên, mà nó hoàn toàn có những lí do liên quan. Nước Pháp – thực dân Pháp dù làm gì trên đất Việt Nam lúc đó thì cũng chỉ nằm trong toan tính của họ, chứ họ không vì Việt Nam để hành động. Tội ác sau đó của họ đối với dân tộc Việt Nam cũng đủ chứng minh cho những toan tính tột độ và bẩn thỉu ấy.

Hãy đừng bắt chúng ta phải nhớ đến kẻ thù gần 100 năm của mình chỉ vì đôi khi họ có những hành vi đẹp về hiện tượng…

Phải chăng với suy nghĩ nói trên thì Giuse Đinh Hữu Thoại đã bị hồ đồ rồi chăng????

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.