Nhận diện, cảnh giác với chiến lược diễn biến hoà bình chống Việt Nam trong tình hình thế giới mới

Nhận diện, cảnh giác với chiến lược diễn biến hoà bình chống Việt Nam trong tình hình thế giới mới

Kể từ sau khi Nga phát động “Mùa xuân Crimea” năm 2014, Mỹ và thế giới phương Tây đã lên “Kế hoạch 7 điểm” hòng làm tan rã Liên bang Nga, tương tự những gì chúng đã làm với Liên Xô từ 1953 đến 1991, chỉ khác về cách làm cụ thể. 7 điểm đó bao gồm: Phi quân sự hoá, phi tập trung hoá, phi cộng sản hoá, phi Stalin hoá, phi Putin hoá, phi hạt nhân hoá và “dân chủ” hoá nước Nga. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện của riêng họ, mà chính chúng ta cũng đang âm thầm đối mặt với cùng một vấn đề này; và mức độ nguy hiểm càng thêm phần tăng cường, khi bè lũ thực hiện kế hoạch ấy tại Việt Nam không chỉ còn giới hạn ở tàn dư Ngụy quân Ngụy quyền cũ cùng “tân tự do”, “bảo thủ” kiểu như Phạm Đoan Trang, Mạc Văn Trang, Nguyễn Văn Đài,… nữa; mà tập hợp bọn ngụy tả, ngụy cộng sản như tân Trotskyist, vô chính phủ (tự xưng là “cộng sản tự do”), dân chủ-xã hội,… trong các nhóm “Vietnam Young Marxists”, “Vietnam Marxist Study Group”,… cũng đang ra sức tiếp tay cùng. Cụ thể như sau:

Demilitarization (phi quân sự hoá) mà Mỹ lên kế hoạch “dành cho” Nga, ở VN sẽ thông qua tân “tự do”, tân Trot, vô chính phủ, “dân chủ” xã hội,… (ngụy tả) dưới phiên bản “phi chuyên môn hoá/phi chuyên nghiệp hoá/phi Đảng hóa” LLVT.

Decentralization (phi tập trung hoá) ở VN sẽ là “đấu tranh” đòi Đảng từ bỏ quyền lực chính trị với Nhà nước, đòi nhà nước chuyển quyền lực hành chính về các địa phương cấp cơ sở, về hợp tác xã và đòi hợp tác xã “độc lập” (tách ra) khỏi nhà nước, đòi các tổ chức đoàn thể xã hội phi Đảng hoá (mặt trận, đoàn lao động, đoàn thanh niên, đội thiếu niên, hội cựu chiến binh, bảo hiểm xã hội, hiệp hội công thương, hội phụ nữ, hội sinh viên, hội nông dân, hội chữ thập đỏ, liên hiệp khoa học kỹ thuật, liên hiệp văn học nghệ thuật, hội người cao tuổi, các hội và quỹ trẻ em, liên hiệp người khuyết tật,…),…

Decommunization (phi cộng sản hoá), ở VN sẽ là tấn công trực tiếp vào 4 trụ cột: Triết học, khoa học xã hội nhân văn, lý luận tư tưởng chính trị, tâm lý học và các ngành liên quan đến tâm lý con người, khi cho rằng phương pháp luận dựa trên duy vật biện chứng là hình thái triết học lạc hậu, rằng chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là một bộ phận của chủ nghĩa cộng sản và trước sau gì các nước được tổ chức, vận hành theo nó cũng sẽ đều không tránh khỏi kết cục tha hoá sụp đổ như Liên Xô; đòi “giới thiệu đến nhân dân” tư tưởng tân Trot, vô chính phủ, dân chủ-xã hội, tân “tự do”,… để “phá thế độc quyền và độc tài tư tưởng”,…

De-Stalinization (phi Stalin hoá) ở VN sẽ tập trung vào hai hướng chính: “Kết luận” chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh “đều là Stalinist trá hình”, và “đưa di hài Hồ Chí Minh ra khỏi lăng, phá lăng, phá tượng đài Hồ Chí Minh”.

Democratization (“dân chủ” hoá) ở VN sẽ tập trung vào “nghiệp đoàn độc lập”, “vận động tranh cử thay thế tiếp xúc cử tri”, “bỏ thế độc quyền chính trị của ĐCS”,… Thực chất, đây là sự sao chép, mưu toan áp đặt của cái gọi là “dân chủ” mang bản chất tư sản về giai cấp cầm quyền ở các nước tư bản trị vào Việt Nam.

Điều mỉa mai nhất là, trong khi các “ngụy tả” này ra sức xây dựng hình ảnh chống tư bản làm bình phong hoạt động cho chúng, thì chúng lại nhất mực đi theo các chính sách, chiến lược mà hệ thống tư bản phương Tây tiến hành như ảnh dưới đây, cũng như ở thái độ “ủng hộ” Ukraine và bài Nga, bài Trung đến cực đoan của chúng. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác chính trị cao độ, tránh rơi vào bẫy “chống tư bản nghĩa là cộng sản” mà chúng đã giăng ra.

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.