Thêm một tổ chức ngồi ngoài nói láo! (Bài 2)

Thêm một tổ chức ngồi ngoài nói láo! (Bài 2)

Tự do, dân chủ, nhân quyền mà Đảng và Nhà nước mang lại cho người dân chính là mang lại cho họ một môi trường sống tốt, mọi người được làm chủ cuộc sống của mình trên chính quê hương, đất nước mình. Mọi người được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng. Càng ngày các cấp, các ngành càng thực hiện tốt hơn việc phát huy dân chủ. Ở các cơ quan, đơn vị, mọi cán bộ công chức, viên chức đều có quyền phát biểu, bày tỏ ý kiến của mình. Ở các thôn, tổ dân phố, địa phương, người dân có quyền bày tỏ chính kiến, thậm chí có những cuộc họp tổ dân phố, hay những cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu rất hăng hái phát biểu. Việc thực hiện quy chế dân chủ: dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát ngày một tốt hơn.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhận thức rằng, mọi người có quyền tự do, dân chủ, đảm bảo nhân quyền nhưng không có nghĩa là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, bất kể những quy định, quy chế của địa phương, đơn vị, bất chấp luật pháp và hiến pháp. Ở bất cứ quốc gia nào thì cũng có những quy định riêng. Ở Việt Nam, mọi người dù làm gì, sinh sống ở đâu thì cũng phải chấp hành nghiêm hiến pháp và pháp luật. Bên cạnh những quyền được quy định trong Chương II. Quyền con người (Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013) thì mọi công dân cũng phải thực hiện những nghĩa vụ công dân; trong đó đáng chú ý “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng – Điều 46 Hiến pháp”; “Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc.

Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất – Điều 44, Hiến pháp” và “Điều 45 : Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân”. Như vậy, chúng ta thấy rất rõ bên cạnh rất nhiều quyền lợi mà mọi công dân được hưởng thì cũng phải có nghĩa vụ tuân thủ, chấp hành hiến pháp và pháp luật. Đồng thời bất cứ ai, đã là công dân Việt Nam phải có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc; bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta không thể chấp nhận những kẻ sống trên quê hương, đất nước mình mà lại đi chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Không riêng gì Việt Nam mà chắc chắn tất cả các quốc gia khác cũng đều không thể chấp nhận, không thể dung thứ cho những kẻ phản bội Tổ quốc. Điều hiển nhiên đó ai cũng hiểu. Ấy vậy mà lại có những kẻ “cố tình” không hiểu và đi ngược lại.

Một số kẻ đã lợi dụng mạng xã hội, Facebook cá nhân để đăng tin, bài cố tình xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Nhất là việc lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền để làm những điều xằng bậy. Chúng vin vào cái gọi là tự do, dân chủ, nhân quyền để kêu gọi, kích động, chống đối chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước. Điều này được thấy rất rõ trên các trang Danlambao, RFA, BBC, Việt Tân… Chúng tự tô vẽ, ngợi ca những kẻ chống phá Đảng, Nhà nước ta là những “tù nhân lương tâm”, là những nhà đấu tranh cho “tự do, dân chủ, nhân quyền”. Nhưng thực chất đó là những kẻ liên kết với các thế lực thù địch để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ

khoaden91

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.