Archive

Back to homepage
Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Điểm tin Lề trái số 1 (03/06/2018): Lại giả vờ chống Trung Quốc để chống Cộng

Đây là bản tin cuối tuần của Viet Vision, phát sóng vào ngày Chủ nhật, 3 tháng 6 năm năm 2018. Trong bản tin này, chúng tôi sẽ điểm lại

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Hội Dân oan Ba miền Bắc – Trung – Nam

“Hội Dân oan Ba miền Bắc – Trung – Nam” là một hội đoàn chuyên tổ chức biểu tình ở Việt Nam. Các thành viên của hội tự xưng là

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Hội Giáo chức Chu Văn An

I. Thành lập Ngày 5 tháng 1 năm 2016, một Ban Điều hành gồm 8 người tuyên bố thành lập Hội Giáo chức Chu Văn An. Hội này mượn tên

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của Hội Nhân dân Ủng hộ đảng và Nhà nước Chống Tham nhũng

I. Quá trình thành lập Theo lời kể của ông Phạm Quế Dương vào năm 2008 (1), thì đầu năm 2001, ông Trần Khuê và bà Nguyễn Thị Thanh Xuân