Sự thật lịch sử

Read More

SỰ NGUY HIỂM CỦA VIỆC XÉT LẠI LỊCH SỬ

(tiếp theo) Quan điểm thứ hai cần được bác bỏ, là bài báo cho rằng cần nhìn nhận công lao

Read More

SỰ NGUY HIỂM CỦA VIỆC XÉT LẠI LỊCH SỬ

Tôi đang muốn nói đến cái bài báo “Nhiều quan điểm mới về cuộc kháng Pháp 160 năm trước” mà

Read More

Chủ quyền biển - đảo

Read More

Gạc Ma – Vòng tròn bất hạnh, vòng vèo bất tận

  Trong tuần qua, dư luận về cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” chủ yếu xoay quanh

Read More

Mâu thuẫn trong lập luận của zân chủ cuội trong vụ sách thiếu nhi có đường lưỡi bò

Nguồn: Loa Phường Khoảng ngày 02/09/2018, một người dùng Facebook đã phản ánh rằng bộ sách “Wow! – Những bí

Read More

Những bằng chứng khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam sau trận Gạc Ma năm 1988

  Trong tuần qua, dư luận về cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” tiếp tục xoay quanh

Read More