Sự thật lịch sử

Read More

Những Con Số Khủng Khiếp Trong Chiến Tranh Xâm Lược Việt Nam Của Mỹ!

1. Mỹ đã huy động hơn 6 triệu lượt người Mỹ, trong đó có 4.649.000 lượt người dưới 20 tuổi

Read More

Người giữ sổ tiết kiệm của Bác Hồ

Mười một năm ông được trực tiếp phục vụ Bác Hồ, trong đó nhiều năm là Trưởng phòng văn thư

Read More

Ngày 30 tháng 4, nói về hòa hợp dân tộc

Cuộc chiến tranh Việt nam đã kết thúc 42 năm, nhưng Hòa hợp dân tộc xem ra còn rất phức

Read More

Chủ quyền biển - đảo

Read More

Có hay không lệnh “không được bắn”, để “dâng đất cho Trung Quốc” trong trận Gạc Ma?

  Trong hai bài trước, mình đã tường thuật cuộc tranh cãi quanh cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn

Read More

Không phát động chiến tranh chống Trung Quốc là “bán nước”?

Như mình đã viết trong bài trước, từ ngày 15/07, các thành viên và thân hữu của nhóm Diễn đàn

Read More

Viết về biên giới

Tôi sinh ra lớn lên ở biên giới. Mười năm súng nổ đằng đẵng… Tôi chưa đủ lớn để chứng kiến nhiều

Read More